5 september 2012

Renovatie/toekomst Sportcomplex Den Ekkerman

Uit de commissievergaderingen van 4 september

Agendapunt 4: Renovatie/toekomst Sportcomplex Den Ekkerman

De titel van dit agendapunt zet de PvdA al tot denken. We spreken namelijk niet alleen over de renovatie van het zwembad, maar ook over de toekomst ervan. En dat vindt de PvdA een interessante. Want kennelijk is het voor het college ook nog geen uitgemaakte zaak dat het zwembad moet worden gerenoveerd. De titel geeft op zijn minst de indruk dat het college de discussie breder wil trekken dan alleen de renovatie.

En dan bent u bij de PvdA op het juiste adres. Want de PvdA heeft altijd aangegeven voorstander te zijn van een alternatieve oplossing. Namelijk het verplaatsen ervan, naar bijvoorbeeld de Kempen Campus. Wij hopen oprecht dat deze oplossing ook door de andere partijen nog eens kritisch wordt afgewogen. Want we kunnen nu ruim 2 miljoen investeren in de renovatie, om dan over 10 jaar alsnog tot de conclusie te komen dat verplaatsen de enige optie is, maar we kunnen ook nu die 2 miljoen besparen en direct overgaan tot verplaatsen. Kortom, volgens de PvdA is het enkel uitstel van executie.

Maar goed, het gaat nu enkel om renovatie en het beschikbaar stellen van geld. En in dat kader is de PvdA toch wat verbaasd. Met name wat betreft de financiële constructie die nu is verzonnen. Er wordt namelijk niet alleen een eenmalige incidentele investering gedaan, maar er wordt ook een renteloze lening beschikbaar gesteld. En het is juist die lening die voor zowel de gemeente als het zwembad als een blok aan het been zal blijven hangen.

Voor de gemeente betekent het namelijk jaarlijks extra rentelasten van 19.000 euro. Natuurlijk begrijpt de PvdA dat dit bedrag na verloop van tijd minder zal worden, wanneer het zwembad gaat aflossen. Maar stel dat de rentelasten over 15 jaar gemiddeld 10.000 euro bedragen, dan betekent het dat de lening 150.000 heeft gekost voor de gemeente. Toch ook niet een kinderachtig bedrag.

En wat betekent het dan voor het zwembad. Het zwembad moet vanaf 2016 starten met aflossen. Stel dat het zwembad dat doet in 10 jaar. Dan betekent dat een extra kostenpost van 60.000 euro per jaar. Waar moeten ze dat vandaan halen? De subsidie wordt namelijk alleen maar minder. En extra omzet van 60.000 euro via de exploitatie lijkt ook niet erg reëel.

Maar goed. U begrijpt wat de PvdA wil aangeven. De lening lijkt noch voor de gemeente noch voor het zwembad een ideale oplossing te zijn. Wij begrijpen niet dat u als bank wilt fungeren.

Tot slot begrijpen we niet waar het geld blijft dat u van het zwembad ontvangt voor de huur. Er wordt namelijk jaarlijks zo’n 500.000 euro aan subsidie verstrekt. Daarvan ontvangt u zo’n 300.000 retour voor de huur van het zwembad door de Stichting. Waar blijft dat geld? Als u dat de afgelopen 15 jaar nu eens opzij had gelegd dan hadden we nu tenminste al een bedrag van 4.500.000 miljoen beschikbaar voor nieuwbouw.

Kortom, de PvdA heeft twee vragen:

1) Waarom is er gekozen voor een renteloze lening waar feitelijk geen enkele partij bij gebaat is?2) Wat is er de afgelopen jaren gebeurd met de huurinkomsten die vele alternatieve oplossingen financieel haalbaar hadden kunnen maken?