27 april 2015

Rein Kieviet lid in de Orde van Oranje-Nassau

In het bijzonder voor zijn verdiensten voor IVN Veldhoven-Vessem werd Rein Kieviet, voormalig PvdA-raadslid, fractievoorzitter, bestuurslid en commissielid lid In de Orde van Oranje Nassau. Wij feliciteren hem van harte.

Hij richtte de IVN-afdeling in 1981 samen met anderen op. Daarna was hij tot 1988 secretaris en van 1988 tot 2011 voorzitter. Rein werkte mee aan de school- en natuurgidsencursussen, trad op als docent en gids en was de helpende hand bij het opstellen van de jaarplannen en begroting. Namens de afdeling onderhandelde hij met provincie, gemeente, waterschappen, ZLTO en andere natuur- en milieuorganisaties.

Behalve de in de aanhef aangestipte functies was hij bij diverse verkiezingen campagneleider voor de Partij van de Arbeid.