4 september 2012

Reconstructie ‘t Look

Uit de commissievergaderingen van 3 september 2012

Agendapunt 9: Reconstructie ‘t Look Voorzitter, allereerst is ons nog niet geheel duidelijk wat de status is van dit agendapunt. Gaan we nu alleen inhoudelijk over de reconstructie praten, of maken we nu ook al een financiële afweging? Het blijft voor de PvdA moeilijk om dit los van elkaar te zien. Oftewel, als we nu inhoudelijk akkoord gaan, dan lijkt het ons moeilijk c.q. onmogelijk om daar bij de begroting op terug te komen. We willen dus bij de begroting niet het argument horen ‘ja, maar daar heeft u in september al mee ingestemd’. Als we de garantie hebben dat het besluit wat we nu nemen geen ‘restricties’ dan wel ‘verplichtingen’ oplegt bij de behandeling van de begroting, dan zijn we graag bereid om hier nu inhoudelijk over te discussiëren. Maar als we dat antwoord eerst moeten afwachten, dan hebben we meteen onze eerste termijn verprutst. Dat is ook niet handig en we zullen daarom toch nu al kort onze visie schetsen ten aanzien van ’t Look. En dat kunnen we eigenlijk in een woord samenvatten: Waarom?

De PvdA begrijpt niet waarom er nu een immens bedrag moet worden geïnvesteerd in de renovatie van dit gebied. Het is een wijk die er tamelijk verzorgd uitziet en nog absoluut geen tekenen van ouderdom vertoont. Ik denk dat zelfs Diederik Samson, maar ook Mark Rutte, er graag zou willen wonen. Verder geeft u zelf ook aan dat bijvoorbeeld de rioolwerkzaamheden eigenlijk pas over enkele jaren op de planning stonden.

Verder begrijpen we het ook niet wanneer de koppeling wordt gemaakt met de financiële positie van Veldhoven. Het is inmiddels lang en breed bekend dat de reserves niet bepaald ruim gevuld zijn. Ook de exploitatie zal dit jaar weer negatief uitkomen. Kortom, waarom een bedrag beschikbaar stellen wat vergelijkbaar is met de kosten voor een nieuwe MFA?

En wat als alle andere Veldhovense wijken ook binnen 10 jaar gerenoveerd zouden moeten worden? De PvdA ziet het al gebeuren. Over 2 jaar komt Cobbeek, daarna Meerveldhoven, dan Veldhoven-Dorp enzovoort. Ik denk dat we er dan verstandig aan doen om nu per direct alle andere uitgaven te stoppen en alle verplichtingen te staken, want er gaat ons dan financieel nog wat gebeuren.

Tot slot heeft de PvdA de indruk dat u weinig uw best heeft gedaan om, als we dan toch gaan renoveren, de kosten zo beperkt mogelijk te houden. De toon van dit agendapunt is naar onze opvatting dat ‘alles mogelijk is’: 1) Er wordt gebruik gemaakt van nieuwe materialen: 2) Rioolwerkzaamheden die eigenlijk pas over enkele jaren nodig zijn worden naar voren gehaald, 3) DWA wordt vervangen door HWA et cetera. En dat in tijden van crisis? Het lijkt erop dat de financiën geen enkele rol hebben gespeeld in uw voornemen ’t Look te renoveren.

Graag uw reactie hierop.