9 augustus 2015

Ratten bestrijden in Veldhoven

Naar aanleiding van klachten over overlast door ratten in Veldhoven spraken Christina Goossens Ruhr (steunfractielid PvdA) en PvdA-raadslid Marianne Klaassen met ambtenaren, die daar over gaan.

Wat gebeurt er met uw melding

U kunt die het beste doorgeven via klachtencontactcentrum (KCC 14 040). De telefoniste zal de melding registeren aan de hand van enkele vragen. Op de gemeentelijke website staat een digitaal klachtenformulier. Na invulling hiervan krijgt u een bevestigingsmail, een geautomatiseerd bericht dat de melding in handen is van de desbetreffende ambtenaar. Afhankelijk van het aantal meldingen wordt bestrijdingsbedrijf PPD (Plagen Preventie Dienst) ingezet. Dit kan dus meer of minder tijd vergen na uw melding. Duurt het volgens u te lang voordat u een reactie krijgt, kunt u altijd contact opnemen met de gemeente. Wanneer u om een terugkoppeling heeft gevraagd, zal dit zeker gebeuren.

Bestrijding van ratten heeft alleen zin als u zelf ook maatregelen. De gemeente voert zelf ook preventieve bestrijding uit, langs kanalen, sloten en beekjes. Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

Rattenbestrijding vraagt om samenwerking tussen gemeente en inwoners. Daarom nog enkele tips van de site veldhoven.nl/rattenbestrijding.html

Ruim afval tijdig op

  • Sluit dierenvoer goed af, bijvoorbeeld in glazen potten of blikken.
  • Hebt u buiten-huisdieren, zoals vogels, kippen, konijnen, geiten, zorg er dan voor dat ratten niet onder de hokken kunnen komen
  • Wees terughoudend met vogels voeren. Doe dat op plankjes, alleen in de ochtend en bij (strenge) vorst. Ratten gaan graag in de schemering op zoek naar voedsel, zorg er dus voor dat ze dan niets meer vinden
  • Vraag een gespecialiseerd bedrijf om advies en om hulp bij de bestrijding.

We doen het samen.