12 oktober 2016

Prima Woonvisie 2016 schrapt ten onrechte de starterslening

‘De Woonvisie 2016 strookt in grote lijnen met de principes van de PvdA. Er is aandacht voor groen & duurzaamheid en voor levensloopbestendige woningen. Maar ook de sociale woningvoorraad en de ambitie om die op niveau te houden (46%) spreekt ons aan.’ Zo concludeert fractievoorzitter Jeroen Rooijackers in de Raadsvergadering van 11 oktober.

‘Moeite hebben we wel met het laten vervallen van de starterslening. Dit maakt het voor veel starters moeilijk een eerste woning te kopen, terwijl de PvdA ook graag de jongeren in Veldhoven wil houden. Met het behoud van deze lening zouden we bepaald niet de enige zijn. Er zijn maar liefst 218 gemeenten die de starterslening aanbieden, in bijna heel Brabant bijvoorbeeld en in buurgemeenten als Eindhoven, Helmond en Best. Daarbij komt dat er juist nu meer noodzaak is om de lening aan te bieden. Een starter mag namelijk sinds 2016 niet meer zoveel lenen als in de jaren daarvoor. (Bij een inkomen van € 30.000 is dat nog maar € 125.000 en voorheen Dat was € 135.000).’

De PvdA wil daarom dat nog eens kritisch wordt gekeken naar de starterslening, naast de aandacht voor de blijvers en duurzaamheidslening. De beschikbare financiële middelen over drie regelingen moeten worden verdeeld. De motie om dit te onderzoeken, kreeg onvoldoende steun.