12 september 2013

Raadsbijeenkomst 10 september 2013

 

In de bijeenkomst van 10 september zettede Raad de eerste stappen op weg naar de begroting van 2014. De PvdA is blij dat het college hierover bijtijds informeert, al hadden we wel een andere voorstelling c.q. verwachting van de nu aangeboden nota. Er is namelijk al vaak geroepen dat de Raad meer initiatief moet nemen en actiever haar rol als kaderstellend orgaan moet oppakken. Daarom vroeg de PvdA ook in de vergadering van juni expliciet naar een nota in augustus. Maar wat nu voor ligt, geeft nauwelijks ruimte om kaders te stellen. Natuurlijk lezen wij ook over de vijf uitgangspunten, maar die zijn al drie jaar geleden vastgesteld. Het gaat ons om de beleidsvelden die wel of juist niet worden getroffen door de bezuinigingen.

De nota ventileert alleen de denkrichting van het college, zonder enige ruimte voor aanpassing of bijstelling. Hoe moet en kan de Raad nu kaders stellen? Hoe kan zij meedenken in de beleidsvelden die wel of juist niet veiliggesteld moeten worden van bezuinigingen? Overigens lezen we ook ideeën waar we volledig achter kunnen staan. Zoals het kritisch bekijken van investeringen. Iets wat de PvdA al jaar en dag roept. Of een strakkere bedrijfsvoering, waar nog steeds winst te behalen is.

Maar ook andere ideeën bieden wellicht extra ruimte in de begroting. Zoals de verkoop van onroerend goed. Waarom heeft de gemeente nog zoveel gebouwen in bezit? Kunnen we er niet een fiks deel van verkopen en daarmee de reservepositie aansterken? En kunnen we ook niet op een andere manier aan extra inkomsten komen? Waarom wordt er ook nu nog niet kritisch gekeken naar de OZB bijvoorbeeld?

Het is jammer dat er enkel oog is voor het terugdringen van de uitgaven. Er wordt niet gekeken naar het verhogen van de inkomsten, terwijl je ook met die ‘knop’ de begroting sluitend kan krijgen. Wij begrijpen niet dat het college zich hier niet voor wil openstellen en slechts die eenrichtingsweg wil blijven volgen. Hopelijk wordt dat geen doodlopende…