Raad steunt PvdA-motie om tuinen te vergroenen

6 juli 2018

Veldhoven gaat de inwoners aanmoedigen om minder stenen in de tuin te gebruiken. De gemeenteraad stond in de vergadering van 3 juli 2018 unaniem achter een motie van de PvdA om mee te doen met de Operatie Steenbreek. Die wil Nederland enthousiast maken om tuinen te vergroenen, zodat een meer klimaatbestendige en gezonde samenleving ontstaan.

Ons klimaat is aan het veranderen. Hoosbuien en periodes van hitte of aanhoudende droogte komen vaker voor dan ons lief is. De gevolgen zijn lage grondwaterstanden en slechte waterhuishouding. Onderzoeken maken bovendien steeds duidelijker dat de toename van verharding negatieve effecten heeft op mens, dier en natuur.

Verharding vermindert de doorlaatbaarheid van de bodem. De versnelde afvoer van regenwater maakt dat het riool sneller overbelast raakt. Door verstening maakt dat er minder planten zijn om het winterse neerslagoverschot vast te houden, waardoor bij droogte minder water beschikbaar is.

Verstening versterkt ook het stedelijk hitte-eiland-effect (het gemeten temperatuurverschil tussen stad en buitengebied). Die verhoogde omgevingstemperatuur pakt vooral in de zomer slecht uit op de gezondheid van vooral voor ouderen en zwakkeren. Tenslotte heeft verstening een negatief effect op de luchtkwaliteit; met name de concentratie fijnstof neemt toe.

Via Operatie Steenbreek kan de gemeente de problemen door verstening van particuliere en bedrijfstuinen meer en beter onder de aandacht brengen. Daarvoor krijgt Veldhoven een uitgebreid activiteitenpakket om burgers en ondernemers bewust te maken van het belang van een groene tuin. Nog meer informatie: www.operatiesteenbreek.nl