21 februari 2012

PvdA-vragen over door vorst aangetast nieuw asfalt

Vorst kan het wegdek aantasten. Volgens deskundigen is die schade minder bij de matige tot strenge vorst in de afgelopen weken is dan bij een kwakkelwinter. Maar de PvdA-Veldhoven constateert dat de vorig jaar heringerichte en opnieuw geasfalteerde Sterrenlaan er slecht bij ligt. Dit geldt ook voor de Dom, vanaf de rotonde Heerbaan tot aan de nieuwe rotonde bij Berg / Heike. Ook dit deel heeft nog niet zo lang een nieuwe asfaltlaag. Kuilen in het wegdek zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties, waarvoor overigens op sommige plekken wordt gewaarschuwd. Automobilisten proberen de kuilen te ontwijken om schade aan de auto te voorkomen. De PvdA-Veldhoven vindt het kwalijk dat nieuw wegdek al binnen ongeveer een jaar aan renovatie toe is als gevolg van vorst. Temeer omdat eerdere ervaringen hebben uitgewezen waartoe een vorstperiode kan leiden. De fractie wil van het college het volgende weten: 1. Wat vindt het college van de geleverde asfaltkwaliteit van Sterrenlaan en De Dom? 2. In hoeverre zijn de extra kosten van het opnieuw asfalteren van deze straten te verhalen op de leverancier?

Lees onze brief aan de gemeente van 21 februari 2012