22 januari 2011

PVDA TELEURGESTELD IN HET PROCES EN IN DE UITKOMST ROND DE N69

‘Teleurgesteld. Dat is het enige juiste woord bij dit dossier. Teleurgesteld vanwege het proces en de informatieverschaffing die er tot nu toe niet of nauwelijks is geweest. Maar ook teleurgesteld met het resultaat.’ Zo begon PvdA-raadslid Jeroen Rooijakkers zijn bijdrage over de adviesnota N69 tijdens de raadsbijeenkomst op dinsdag 18 januari 2011.

‘Hoe konden in hemelsnaam 25 partijen al bijna hun handtekening zetten zonder hun achterban te consulteren? Wij begrijpen hier werkelijk niets van. Gisteren kregen we een antwoord van de provincie. Maar ook daar word je niet veel vrolijker van. Het is goed dat  de provincie het in tweede instantie heeft gecorrigeerd. Maar feit is wel dat ze de intentie hadden om het al te beklinken zonder de achterbannen te consulteren. Of zullen we het maar onzorgvuldigheid noemen?’

‘De PvdA is in ieder geval blij dat de wethouder nog niet haar handtekening heeft gezet. Dan het resultaat: de Westparallel. Het kan bijna niet slechter uitvallen voor Veldhoven. Van de vele varianten zijn er maar een paar die tot méér verkeer leiden in Veldhoven. En juist die wordt gekozen: de Westparallel (zie verkeersmetingen). En niet zomaar tot meer verkeer. Op de Locht is zelfs een stijging van meer dan 100%.’

‘En dan hebben we het nog niet over de schade voor de natuur. Ongelooflijk wat er hier aan natuurschoon verloren gaat. En wat krijgt Veldhoven ervoor terug? Niets. Wij krijgen het probleem van een ander. En we moeten er mogelijk nog voor betalen ook.’

‘En ook dat willen we nog wel even benadrukken: in totaal gaat het bij de Westparallel om maar liefst 243 miljoen euro. Een bedrag dat meer dan 3x zo hoog is als de bruidsschat (was 70 miljoen). We moeten regionaal nog eens zo’n 100 miljoen ophoesten. Waar moeten we dat vandaan halen? Veldhoven heeft al moeite om de begroting sluitend te krijgen. We krijgen in Veldhoven buiten proportioneel meer verkeer. We verliezen onze mooiste natuurgebieden. En als dank voor dit prachtige cadeau, gaan we zelf meebetalen. Veldhoven lost het probleem van een ander op en krijgt er als dank zelf een aantal problemen bij.’

‘In het afsprakenkader staat daarover het volgende (ik citeer): “problemen worden niet op elkaar afgewenteld.” Nou, dat is te merken. Als we regionaal zo te werk blijven gaan, wil ik er nu voor pleiten om in Veldhoven zo snel mogelijk problemen te veroorzaken. Ikzelf weet nog wel een aantal leuke wegen die in aanmerking komen voor een verkeersopstopping. En eigenlijk vind ik dat Eersel maar moet betalen voor ons zwembad. Want het is ons probleem. Dus zij moeten betalen.’

‘Daarbij komt dat de PvdA werkelijk niet begrijpt waarom nu ineens ook de N396 en de N397 als probleem worden gezien. Het gaat al 30 jaar om de N69, maar zodra er een variant in beeld is, gaat het ineens ook over de N397 en N396. Wij hebben daarom de indruk dat er problemen worden gezocht om daarmee een bepaalde oplossing, de Westparallel dus, mogelijk te maken. Dat is toch echt de verkeerde volgorde. Volgens ons heb je eerst een probleem en wordt er vervolgens naar een oplossing gezocht. Maar goed, we hebben inmiddels de redenering c.q. het uitgangspunt begrepen. Het gaat om een ‘totaaloplossing’. Toch hebben we ook daar onze vraagtekens bij.’

‘In Veldhoven hebben we namelijk op dit moment al te maken met erg veel verkeer op de Locht. Dat zou je zelfs een probleem kunnen noemen. Hoe gaat de Westparallel ook dat probleem oplossen? Of is dat probleem dan ineens ondergeschikt aan de problemen op de N396 en N397? En speelt de ambitie om tot een totaaloplossing te komen dan ineens geen rol meer?’

‘En zijn er dan volgens het onderzoek van Oranjewoud geen alternatieven? Ja, wel degelijk. Zoals de Midden 1 variant. Een variant die evengoed de problemen rond de N69 oplost (zie berekeningen). Een variant die bovendien veel minder gevolgen heeft voor de natuur (zie pagina 34). Én een variant die veel minder kosten met zich meebrengt, waardoor deze wél realiseerbaar is.’

‘Maar deze laatste twee criteria lijken totaal geen rol te spelen. Nee het gaat alleen maar om de wijze waarop de nieuwe weg ook de N397 en N396 kan ontlasten. Ja, want daar komt het feitelijk op neer. Het feit dat er op de N396 en N397 in totaal 10% minder verkeer is, is veel belangrijker dan de natuur die verloren gaat in Veldhoven en de vele extra kosten die de Westparallel met zich meebrengt.’

‘Ja, nogmaals daar gaat het om: het is de afweging “iets minder verkeer op de N396 en N397” versus “heel veel natuurschade en heel veel extra kosten”.  U zult wel begrijpen dat de PvdA-Veldhoven haar keuze al gemaakt heeft. En wij kunnen niet begrijpen dat daarom bijvoorbeeld de Midden 1 variant al zo vroeg is afgeschreven.’

‘De adviesnota pleit gelukkig voor het onderzoeken van ook een andere variant. Dat is de variant “Nulplus + Midden 1,2, + West 1,2,3”. Echter, waarom er niet wordt gepleit om ook de variant Midden 1 verder mee te nemen in het vervolgonderzoek is ons niet duidelijk. Dat horen we graag van de wethouder.’