PvdA tegen rammelende begroting

Door Frans Hofmeester op 10 november 2017

De Veldhovense gemeenteraad worstelde 7 november ‘n dikke zes uur, inclusief pauzes, met de begroting voor de komende jaren. De helft van die tijd ging het over de uit de klauwen gegierde kosten van de jeugdzorg. De PvdA wist dat maanden, maar het college informeerde de Raad VIER werkdagen voor het beraad. Met alle desastreuze gevolgen voor de begroting. Dus was de vraag: wat is daaraan te doen, zonder de kwaliteit van die zorg voor jeugdigen tekort te doen! De PvdA-fractie had ’n paar voorstellen. De motie over de kwaliteit kreeg grote waardering én goedkeuring van de complete Raad. Over die eensgezindheid kwam geen woord in het Eindhovens Dagblad. Jammer.

Eendracht ontbrak bij onze voorstellen geld vrij te maken in de begroting om iets te doen aan de kosten voor jeugdzorg. Bijvoorbeeld door een OZB-verhoging van circa € 20 per jaar per huishouding De fractievoorzitter praatte tevergeefs als brugman (zie ook het artikel hieronder). Behalve de rammelende begroting zelf, was dit een belangrijke reden voor de fractie om tegen te stemmen. Dat deed de hele oppositie op één lid van het CDA na.

En wat meldden de coalitiefracties bij de discussiestart zoal? ’n Paar ‘hoogtepunten’. Ondanks de brandbrief van de vorige week is de GBV nog steeds in halleluja stemming. Dit komt door ‘de bestuurskracht van Veldhoven waaraan niet getwijfeld hoeft te worden’. En wat is hun standpunt over de nieuwe begroting? ‘Ons betoog was al weken klaar. Daar hebben we dus niks aan veranderd.’

De VVD voert een winkelier uit de Kromstraat op, die het al moeilijk genoeg heeft zonder de OZB-verhoging. Het PvdA-voorstel om circa twee tientjes (per jaar!) meer belasting te vragen ‘graaien in de portemonnee van de burger’. Dat tot die groep niet de huurders en de minst draagkrachtigen horen, laat de fractie gemakshalve buiten beschouwing.
D66 is minder enthousiast dan ’n week geleden, maar wijst voor de oorzaak van de torenhoge kosten van de jeugdzorg met de beschuldigende vinger alleen naar Den Haag. Als bijdrage aan de financiële oplossing mag de OZB eigenlijk wel wat hoger, vindt de fractie. Maar toen de verhoging in stemming kwam, was de fractie niet thuis.
Hert college wapperde op het ‘dossier jeugdzorg’ met eerdere instemming van de Raad (voor de liefhebbers: kwartaalrapportage II 2016) en met het feit dat het pas in oktober over de jongste cijfers kon beschikken. Die bestonden uit € 800.000 meer aan rekeningen van zorgaanbieders, veel meer verwijzingen en ’n nieuwe € 400.000 minder aan bijdragen van het rijk. ‘Dat was allemaal zo vers dat we ons niet konden beramen op de nieuwe tegenvallers.’ Regeren is vooruitzien, was ‘dus’ niet van toepassing.

Uw verslaggever telde in de betogen van de collegeleden vijf keer het woord ‘transparant’. Verder beloofden ze een pakket maatregelen, maar daar is veel meer tijd voor nodig dan de oppositie wil. En hoe pareerde de wethouder jeugdzorg het feit dat de Raad slecht geïnformeerd? ‘Ik heb de fractiedeskundigen op dit punt mededelingen gedaan. Die moeten dat maar aan de rest van de fractie doorgeven. Inspelend op ‘n advies uit de PvdA-motie kondigde hij op korte
termijn gesprekken aan met huisartsen.

Het was een hele zit… met veel geschreeuw en weinig wol.

 

 

Frans Hofmeester

Frans Hofmeester

Na omzwervingen in Leusden, Bladel en Eindhoven woont deze geboren Hagenaar (1938) al twintig jaar in Veldhoven . Inwoners van Bladel en Veldhoven en de partij heb ik als raadslid en wethouder mogen dienen. Dankbaar werk, want je kunt mensen helpen en proberen vorm te geven aan plannen die de gemeente ten goede komen. Maar teleurstellingen waren er

Meer over Frans Hofmeester
Doe mee!

Doe mee!

Zeker
Zijn

Van een
bruisende en vrije samenleving.

Word lid