3 december 2012

PvdA nog niet tevreden over starterslening / CPO-project

In de commissievergadering van 26 november kwam onder meer de Verordening Starterslening woningen CPO-project kopersvereniging Oerle aan bod.

In de oude starterregeling kwam iedere Veldhovenaar tussen de 18 en 30 jaar, die nog niet eerder woningeigenaar was geweest, in aanmerking voor een startersregeling. Die regeling gold bovendien zowel voor een nieuwbouwwoning als een bestaande woning, mits de aankoopprijs niet hoger was dan 225.000 euro. De nieuwe verordening stapt hier volledig van af. Nu kunnen alleen de deelnemers aan het CPO-project een starterslening aanvragen.

Daar heeft de PvdA moeite mee. De fractie vindt dat iedereen gelijke kansen en gelijke rechten heeft. De portefeuillehouder gaf aan dat het instrument starterlening ook bedoeld is voor projecten in bestaande bouw. PvdA wil dat dit in de stukken duidelijk tot uitdrukking moet komen. De fractie zal pas een definitief standpunt  over dit onderwerp  innemen (in de gemeenteraad van 18 december 2012) na het doornemen van de informatie in de commissie.