26 juni 2012

PvdA: maak duidelijke keuzes!

  • Uit de Raadsvergadering 26 juni 2012

Het ene negatieve resultaat volgt op het andere. Bij de programmabegroting moet dit keer weer bijna 1.6 miljoen euro bij. Wanneer houdt het op? Of beter: wanneer maakt het college nu eens keuzes die Veldhoven weer gezond maken?

De PvdA-fractie had in raadsvergadering van 26 juni ook kritiek op geld uitgeven zonder een uitgebreide afweging.

Zoals de renovatie van het zwembad. Het college stelt voor om dat te renoveren voor 2,5 miljoen euro. Zonder dat de Raad daar een beslissing in heeft genomen, moeten de werkzaamheden al dit jaar starten.

‘ Over subsidies voor evenementen van 5.000 euro of de Sinterklaas-intocht moet de Raad uitgebreid debatteren, maar besluiten van 2,5 miljoen euro gaan tussen neus en lippen door.

De PvdA wil dat de renovatie van het zwembad, net zoals de renovatie van ’t Look, tijdens een aparte vergadering aan de orde komt.’