26 juni 2012

PvdA keurt Jaarrekening 2011 af

  • Uit de Raadsvergadering 26 juni 2012

De PvdA heeft in de raadsvergadering van 26 juni tegen de jaarrekening gestemd. ‘ Onze keuzes voor het jaar 2011 lagen anders. Die hadden meer aandacht voor de zorg en het welzijn van de Veldhovenaar. Keuzes met meer aandacht voor het welzijn van de Veldhovenaar. Keuzes dus waarbij de mens centraal staat’, aldus de fractie.

‘Dan moet je natuurlijk andere thema’s minder aandacht geven. Die hadden wij  voldoende. Wat te denken van Brainport of het Centrummanagement. Maar ook het Parkmanagement heeft Veldhoven het nodige gekost in 2011. Daarom ook hebben we tegen de begroting gestemd.’

‘Erger is dat de gemaakte keuzes nóg slechter zouden uitpakken. Wij zullen ons beperken tot de hoofdlijnen:

  1. Een negatief saldo van 570.000 euro waar een overschot van 1,4 miljoen werd verwacht. En dat voor het tweede jaar op rij. En ook 2012 en 2013 lijken nu al op een negatief resultaat uit te komen.
  2. Een risicoreserve benoemde risico’s van 4,5 miljoen die 3 jaar terug nog op 19 miljoen stond;
  3. Een verhouding eigen ten opzicht van vreemd vermogen waarbij voor het eerst sinds jaren er meer is geleend dan dat we in eigen beheer hebben.’

‘De PvdA kan niet anders concluderen dan dat er niet alleen qua keuzes een grote afwijking is, maar dat ook het financiële resultaat op vele gebieden tekort schiet. Wij zijn teleurgesteld en boos over de wijze waarop Veldhoven het jaar 2011 is doorgekomen. Dit is niet het Veldhoven dat de PvdA graag zou zien. Wij kunnen daarom niet anders dan tegen de jaarrekening stemmen.