3 september 2014

PvdA en de kerntakendiscussie

In de raadsvergadering van 26 augustus j.l. heeft Marianne Klaassen het volgende betoog gehouden.  De PvdA-fractie vraagt zich af of het welzijnsbudgetplan opnieuw het kind van de rekening wordt of gaan we nu eens serieus kijken naar de haalbaarheid van een zelfstandig bestaan (bijvoorbeeld via samenwerkingsverbanden van de instellingen, wat vermindering van overheadkosten oplevert). Tegelijk kunnen we gaan kijken hoe we de inkomsten binnen de gemeente Veldhoven kunnen verhogen.

Ons volgende punt gaat over het uitvoeren van de motie van 11 februari 2014. In het coalitieprogramma staat dat de motie van 11 februari wordt uitgevoerd, maar ook dat het college, samen met de instellingen, een vergelijking gaat maken over de haalbaarheid en mogelijkheden. Heet college geeft aan dat dit nog niet gebeurd is en dat ze weer een werkgroep wil vormen. Hierin moeten alle fracties worden vertegenwoordigd. Vandaar de volgende vragen.
1. Waarom heeft de wethouder nog geen gesprekken gehad met de instellingen?
2. Wanneer staan deze gesprekken dan wel gepland en kan de raad een overzicht krijgen met de afspraken en kaders per instelling?
3. Wat heeft het college/wethouder tot op heden aan dit item gedaan, want resultaten hebben we nog niet.

In het oppositieprogramma “durf en draadkracht” staan voorstellen voor een nieuw accommodatie- en subsidiebeleid met perspectief op een substantiële bezuiniging voor op lange termijn. Onze vraag is of het college hiernaar heeft gekeken en zo ja, wat zijn de resultaten hiervan?
PvdA en de kwartaalrapportage
Wat de PvdA in de kwartaalrapportage zorgen baart, is de nog steeds negatieve exploitatie en de verder afnemende reserves. Daar zou de onlangs ingestelde werkgroep onder meer naar kijken. Wanneer worden de gegevens vanuit de werkgroep aan de raad voorgelegd?
Verder nog een enkele opmerking over programma 13, lokale democratie en bestuurlijke samenwerking. De coalitiepartijen beloofden dat de extra twee wethouders geld zouden opbrengen. Voor alsnog zien we enkel de kosten en niet de baten. Kan het college hierover duidelijkheid geven?

Tijdens de vergadering kon de wethouder (inmiddels afgetreden) absoluut geen antwoorden geven op onze vragen.  Zelfs na herhaaldelijk aandringen gebeurde dit niet.