26 juli 2017

PvdA bezorgd over wateroverlast

Het aantal stort- en hagelbuien neemt de laatste tijd alsmaar toe. Afgelopen week was het opnieuw raak. Dit lijkt alles te maken te hebben met de structurele veranderingen in het klimaat. Ook vorig jaar hadden we daar meer keren mee te kampen. De PvdA maakt zich zorgen over deze ontwikkeling.

Bij vrijwel elke meer dan gemiddelde stort- en hagelbui blijkt de waterafvoer niet afdoende. Er blijven grote plassen staan, waardoor hele straten blank staan. Ook woningen en kelders van woningen dreigen daardoor onder water te lopen.

De zorgen van de Veldhovense PvdA hebben onder meer te maken met het gevaar voor het verkeer, maar ook met de overlast en mogelijke financiële consequenties voor bewoners door schade aan woning en/of auto. Daarom stelden we het college de volgende vragen:

1. Is de waterafvoer in Veldhoven voldoende in staat om de stort- en hagelbuien op te vangen die zich de afgelopen tijd hebben voorgedaan?
2. Heeft het college zich al gebogen over de consequenties van de steeds vaker voorkomende overlast bij hevige stort- en hagelbuien?
3. Zo nee, bent u voornemens dit te doen?
4. Zo ja, kunt u aangeven welke maatregelen ten aanzien van verbeterde waterberging u voor ogen heeft en welke financiële consequenties dit heeft?