9 november 2010

PROTESTEN TEGEN BEZUINIGINGEN

Met een monotone dreun en het scherpe geluid van conducteurs fluitjes begeleidde de muziekschool maandagavond 8 november de binnenkomst van de raadsleden in het gemeentehuis. ‘Bezuinigingen leiden tot verarming’, was het commentaar van de directie op het weinig harmonieuze onthaal. Maar niet alleen raadsleden passeerden de protesterende muzikanten. De raadszaal was deze avond tot de laatste plaats bezet om  16(!) insprekers aan te horen; de heer Krieken van Harmonie L’Union Fraternelle  vertegenwoordigde zelfs 42 amateurverenigingen. Zij hadden, soms felle, kritiek op de voorgenomen bezuinigingsoperatie van het Veldhovense college van b & w. De amateurverenigingen krijgen te maken met een 8% subsidiekorting ineens; de professionele instellingen  krijgen daarbovenop nog een taakstellende bezuiniging.

DE TOTALE ‘KORTING’ KAN IN DRIE JAAR OPLOPEN TOT 20%!

De professionals wezen onder meer op het gevaar van gedwongen ontslagen en van dalende dienstverlening.  ‘Wat u aan de voordeur bezuinigt, krijgt u aan de achterkant aan dubbele sores terug’, waarschuwde de muziekschool. Enkele instellingen vonden het vreemd dat zaken die twee jaar geleden door de gemeenteraad in gang werden gezet, nu weer moeten worden gestopt. Kritiek was er vooral op het niet leveren van maatwerk. Dit geldt met name voor SWOVE, BUREAU SOCIAAL RAADSLIEDEN en de Parasol. Het zwembadbestuur vroeg om een duidelijke uitspraak van de gemeenteraad wat zij  nu eigenlijk met het bad willen.

Sommige verenigingen verwachten zelfs dat het einde van hun activiteiten in zicht is, omdat er nu eenmaal geen rek meer zit in hun financiën en contributieverhoging leidt tot minder aanwas en vertrek van leden die dat niet kunnen opbrengen.

DE PvdA HEEFT OVERIGENS AL LATEN WETEN HET HARTGRONDIG ONEENS TE ZIJN MET HET COLLEGE.
VANDAAG VINDT HET DEBAT OVER DE BEGROTING PLAATS.