9 februari 2016

Projectontwikkelaar wil muziekschool kopen

Op het terrein van de muziekschool moeten appartementen en een woonzorgcomplex komen. De gemeente Veldhoven voert sinds een jaar gesprekken met projectontwikkelaar Loek Viester over de herontwikkeling van de muziekschool aan de Bossebaan. Zowel de gemeente als de projectontwikkelaar zegt dat. Viester wil appartementen en een woonzorgcomplex realiseren op de plaats waar nu de muziekschool, een voormalig postsorteercentrum en een gebouw van de Rabobank staan.

De projectontwikkelaar toonde met zijn bedrijf B&V Ontwikkeling al eerder interesse in het gebied. In september 2014 hield Viester een inloopavond voor omwonenden om zijn plannen toe te lichten. Toen ging het echter alleen nog om het voormalige postsorteercentrum. Wel gaf Viester toen al aan ook geïnteresseerd te zijn in het pand van de Rabobank. Dat de projectontwikkelaar interesse heeft in het gebouw van de muziekschool is wel nieuw.

Haaks

De gesprekken over de muziekschool staan haaks op wat wethouder Piet Wijman de afgelopen maanden heeft gezegd. “Wij hebben één op één aan de wethouder gevraagd of er al een ontwikkelaar voor de muziekschool is”, zegt PvdA-fractievoorzitter Jeroen Rooijakkers. “Hij heeft daar niet bevestigend op geantwoord.”

“Het college had volledig moeten zijn toen wij expliciet die vraag stelden”, vindt Rooijakkers. In december stemde de PvdA net als de VVD tegen het voorstel om de muziekschool onder te brengen in de bibliotheek en om het gebouw aan de Bossebaan te koop te zetten. “Wij vonden het raar om de muziekschool uit het gebouw te zetten zonder dat er een gegadigde voor is”, zegt Rooijakkers.

Viester hoopt voor het eind van het jaar te kunnen bouwen op de locatie. “Over een maand hoop ik een akkoord te hebben over het postsorteercentrum, daarna treed ik weer in overleg met de gemeente. Met de Rabobank heb ik nog geen overeenstemming bereikt.”

De plannen voor het hele gebied liggen echter al klaar, zegt Viester.

Volgens de gemeente Veldhoven zal het echter nog wat langer duren om de plannen te realiseren. “Als de gemeente besluit hieraan medewerking te geven, moet vervolgens in elk geval nog een procedure worden opgestart voor wijziging van het bestemmingsplan”, laat een woordvoerder weten. “Een dergelijke procedure duurt al gauw minimaal een jaar.” Ook zegt de woordvoerder dat er meerdere serieuze kandidaten zijn voor de muziekschool.

Zowel de Rabobank als PostNL willen geen uitspraken doen over wie geïnteresseerd is in hun panden. “Er lopen gesprekken met een aantal geïnteresseerden”, meldt de Rabobank. Ook PostNL laat weten dat er geïnteresseerden zijn voor haar pand. “Maar we zeggen nooit wie dat zijn.”

Artikel is integraal overgenomen vanuit het ED van 9 febr. 2016.