6 juni 2011

Projectbesluit Habraken 2012

De PvdA heeft verbaasd kennisgenomen van dit dossier. Om die verbaasdheid uit te leggen, moeten we eerst terug naar 2007. In april sprak de Raad uitgebreid over de verplaatsing van De Graauw. Op dat moment waren er diverse bedenkingen, Maar we zijn toch akkoord gegaan, omdat Rijkswaterstaat de gehele verplaatsing zou financieren, voor een niet gering bedrag overigens.

In november van 2008 is vervolgens in de Raad gesproken over een nieuwe Beleidsvisie Externe Veiligheid Veldhoven. Een belangrijk beslispunt in dat document was de volgende: ‘Nieuwe risicovolle bedrijven kunnen onder bepaalde voorwaarden worden toegestaan op bedrijventerrein De Run en Habraken.’

De PvdA-Veldhoven had daar ernstige bedenkingen bij: ‘dan hebben we straks een risico op de grond, onder de grond én boven de grond’. Daarmee doelden we op de aanwezige gasleiding enerzijds en het vliegveld met Defensie anderzijds. We hebben op dat moment ook aangegeven dat voorkomen beter is dan genezen.

Het was echter toen al duidelijk per 1 januari van 2008, dus nog voor de behandeling van de beleidsvisie externe veiligheid, de Graauw was aangemerkt als Bevi-inrichting als gevolg van gewijzigde regelgeving. De behandeling van de beleidsvisie in november 2008 gaf dus al de indruk dat iets moest worden rechtgezet wat krom was geworden.

Nu blijkt echter dat het opstellen van de beleidsvisie niet afdoende was. Nee, nu moet ook een projectbesluit worden vastgesteld. Een traject dat opnieuw behoorlijk wat voeten in de aarde heeft en de nodige kosten met zich meebrengt.

De PvdA heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

1) Hadden we niet kunnen voorzien dat het plaatsen van een gasvulstation op zo’n 50 meter van een gasleiding voor problemen gaat zorgen?

2) In hoeverre kunnen we Rijkswaterstaat verantwoordelijk stellen? En kunnen we de gemaakte kosten, die volgens de adviesnota worden betaald door de afdeling Omgevingszaken, niet verhalen op Rijkswaterstaat?

Jeroen Rooijakkers, PvdA-raadslid