1 maart 2014

Profiel | Robert Tops

Een vraaggesprek met Robert Tops, lijsttrekker PvdA-Veldhoven.

Je leeftijd?

33 jaar

Werk je, wat doe je, en doe je dat fulltime of parttime?

maatschappelijk ondernemer op het gebied van welzijn en zorg (directeur Paladijn, onderneming voor welzijnswerk)
Jongerenwerk en jeugdhulpverlening, ouderenwerk en dementiepreventie, sociale samenhang in de wijk en vluchtelingenwerk. Deze taken voert Paladijn uit in de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre.
350-400 medewerkers, waarvan 5% betaald, de rest onbetaald/vrijwillig.

Ben je getrouwd, heb je kinderen?

Samenwonend, 1 dochter Feline (22 maanden) en een tweede op komst.

Wat is je passie buiten de politiek?

Fotografie, leuke dingen doen met mijn dochter en vriendin.

(bijvoorbeeld al vanaf 1999 als vrijwilliger betrokken bij Cult en Tumult voor het maken van de kiekjes, zeilen, wandelen, stedentrips en koken)

Waarin ga jij het verschil maken? Wat is jouw speerpunt?

De komende jaren komt er veel op mensen af. De jeugdzorg en de Awbz, maar ook werken met een beperking, verandert. Wij willen daar eerlijk en duidelijk over zijn. Het mag niet verzanden in ambtelijke taal, lastige procedures en moeilijk te begrijpen beslissingen.

Waar staat je partij voor? Wat wil je partij bereiken?

Maar ook leggen wij beslissingen en mandaat terug in de buurt. Mensen weten best wat er in de eigen wijk nodig is. Daarmee leggen we niet alleen het vertrouwen bij de wijk neer, maar ook het budget. Naast rood staat de PvdA-Veldhoven ook voor groen en gezondheid. Daar hoort naast een goed onderhouden straat en buurt, ook een bloeiend buitengebied bij.

Natuurlijk past in dat beeld van gezondheid ook bewegen en ontwikkeling. Onze culturele ontwikkeling en ook het zwembad moeten door kunnen blijven gaan.

Wat zie je als gemiste kans van jouw partij de afgelopen vier jaar?

Er zijn heel wat wilde plannen gelanceerd. Er zouden tonnen bespaard worden, onder andere door het aan het werk helpen van uitkeringgerechtigden, de verkoop of verhuur van gemeentelijk eigendom, bezuinigingen op regionale samenwerking en andere maatregelen. Hier is niets van terecht gekomen omdat er niet is doorgepakt. Door deze passieve houding zijn nu het zwembad, de muziekschool, het theater, de bibliotheek en het museum ‘aan de beurt’. Dat is een gemiste kans, er wordt gekozen voor de makkelijke route.

Wat staat er in jullie programma dat in geen enkel ander programma staat?

Ons programma komt met concrete plannen om het mandaat weer bij de buurt te leggen. BuurtBestuurt is een initiatief waarvoor we naar Hoogvliet (Rotterdam) zijn gegaan. Daar hebben we met de hele fractie kunnen ervaren hoe positief burgers erin staan als je ze ook daadwerkelijk zeggenschap geeft.

Met welke partij wil je absoluut geen college vormen? Met wie het allerliefste?

Een college vormen we met die partijen die samen met ons willen knokken voor een eerlijke invoering van gemeentelijk beleid op het gebied van jeugdzorg en een sociale uitvoering van de taken in het kader van begeleiding, bijvoorbeeld van jongeren en ouderen met een (verstandelijke) beperking.

Wat wordt de grootste verrassing van de verkiezingen in jouw gemeente?

Omdat de verschillende partijen in de lokale politiek helemaal niet zo ver uit elkaar liggen als dat ze bij de verkiezingen zullen doen lijken, komt het niet zo zeer neer op het programma, maar veel meer op de manier waarop je ‘erin’ zit. Ik ben trots op waar de PvdA in basis voor staat. Zorgen voor elkaar, kennis en kunde en ondersteuning met elkaar organiseren. Natuurlijk zonder dat je alleen kijkt of zaken groter en sneller kunnen. Kwaliteit speelt een belangrijke rol.

Wat is je grootste politieke wens?

Dat we het in Veldhoven zo kunnen organiseren dat het niet stikt van de protocollen en procedures, lastige formulieren en niet te lezen informatiemateriaal. “De verantwoordelijkheid terug leggen bij de burger”, dat bekt lekker. Maar daar hoort ook het geven van mandaat bij.

In welke vorm en met welke gemeenten moet Veldhoven de komende jaren volgens jou samenwerken?

Willen we zelfstandig blijven, dan zullen we goed moeten samenwerken. Dat kan vanzelfsprekend op ondersteunende taken als administratie, ICT etc. Het kan in onze optiek echter niet zo zijn dat inwoners met een zorgvraag naar Eindhoven moeten. Daarnaast zijn milieu en bereikbaarheid belangrijk voor de PvdA in Veldhoven, maar natuurlijk per definitie grensoverstijgend. Dat kun je simpelweg niet alleen.

Welke bijdrage zou jouw partij kunnen leveren om het Health Technology Park in de komende jaren alsnog van de grond te krijgen?

Het HTP is voor Veldhoven een aanjager. Het is een goede koppeling tussen de technologie van de regio en de mens. Willen we het HTP in Veldhoven, dan zullen we fors de meerwaarde van onze prachtige gemeente moeten uitventen. Daarbij mogen we de creativiteit van onze inwoner zeker gebruiken. De Raad moet ervoor zorgen dat het beleid dit mogelijk maakt, niet belemmerd.

Wat vind jij dat er moet gebeuren om het City Centrum in de komende jaren te verbeteren?

Er moet een duidelijke rolverdeling komen tussen de wijkwinkelcentra en het City Centrum. Winkelen en ontmoeten in de wijk mag niet minder worden. Het City Centrum moet een leuk verblijfsgebied worden. Maar laten we eerlijk zijn, dat hangt met sfeer samen en we zijn nu eenmaal geen historisch stadscentrum zoals Den Bosch. Realistische doelen stellen zonder een kopie te willen zijn, daar draait het de komende jaren om.

Wat vind jij de beste manier om uiterlijk in 2018 een miljoen euro te hebben bezuinigd? En is het inderdaad de beste keuze om dit geld bij de culturele instellingen te halen?

In de Raad was de PvdA de enige die een absoluut NEE liet horen als het gaat om deze bezuinigingen. Er zijn volgens ons voldoende alternatieven. Bijvoorbeeld een betere samenwerking met het bedrijfsleven. Ook hebben we deze periode veel voorstellen gedaan om meer Europeese subsidie in de wacht te slepen of het verkopen van gemeentelijke gronden en gebouwen. Als er dan, op initiatief van de instellingen, toch bespaard kan worden, dan doe je wat je moet doen: vertrouwen op de deskundigheid van instellingen en duidelijke kaders stellen op inhoud en niet alleen op het budget.

Tot slot wil je nog vragen welke huidige raadsleden van de PvdA sowieso niet terugkeren in de nieuwe gemeenteraad. Van alle ‘vertrekkers’ uit de raad maken we namelijk ook een portret.

We hebben veel nieuwe gezichten op de lijst staan. We hebben er alle vertrouwen in dat beide huidige raadsleden weer terug komen.