7 februari 2014

Profiel | Rein Kieviet

Wat wilt u van me weten? Ik ben Rein Kieviet, geboren in 1951. Kom uit een echt rood nest –  vader, opa  – en daar ben ik trots op. Gevormd door een voortdurende discussie over onrecht, ongelijkheid, tweedeling, arm en rijk. Ben lid van PvdA, en natuurlijk van de VARA.

Belangrijke aandachtspunten in mijn leven zijn natuur, milieu en duurzaamheid. De natuur is van fundamentele waarde en mag niet ten onder gaan aan onze economie, van hoeveel vitaal belang die ook is. De mensheid is namelijk onderdeel(tje) van een compleet ecosysteem dat wereld heet. Ook plant en dier moeten daarin genoeg ruimte krijgen; landschap en milieu dienen beschermd en zo nodig verbeterd met als uitgangpunt een natuurlijke biodiversiteit.

Natuur is voor eenieder basis voor gezondheid… Natuur is buiten zijn in een groene omgeving waarin je kunt wandelen, fietsen….

Natuurlijk, de mens moet wonen, werken en zich verplaatsen. We zullen dus moeten bouwen en natuur omzetten in steen, maar dat kan op vele manieren. Aan dat proces mee te denken en mee te werken is heel boeiend.

Daarom ben ik al 35 jaar lid en natuurgids van IVN Veldhoven-Eindhoven-Vessem. Daarom ook heeft niet alleen natuur & milieu, maar ook stedelijke ontwikkeling & verkeer mijn grote interesse. Het zijn zaken waaraan ik binnen de PvdA-Veldhoven graag mijn bijdrage aan lever.

e-mail: reinkieviet@chello.nl