9 februari 2014

Profiel | Marianne Klaassen

Geboren in Eindhoven, woon ik sinds vijf jaar in Veldhoven. Daar heb ik het geweldig naar mijn zin. Want Veldhoven biedt de rust van een dorp en de drukte van de stad.

Door mijn ervaringen in zorg en welzijn, financiën en bedrijfsleven kon ik met veel mensen over diverse vormen van welzijn praten en zag ik heel wat verschillende scenario’s voorbij komen. Ik begrijp ook als geen ander dat een beslissing, of die nu zakelijk, privé of politiek is, niet altijd naar tevredenheid van iedereen zal zijn. Het doel moet altijd zijn om te streven naar zoveel mogelijk tevredenheid. Transparantie is hierin heel belangrijk.

Omdat ik redelijk nieuw in deze gemeente, maar zeker in de politiek ben, betekent dit dat ik nog veel moet bestuderen. Maar liever nog luister ik naar wat inwoners en professionals te vertellen hebben om zo een duidelijk beeld te krijgen van wat belangrijk is voor de Veldhovenaar. Daarin wil ik u dan ook mijn inzet, vastberadenheid en transparantie laten zien.

Maar graag ga ik ook persoonlijk met u in gesprek over uw visie en  ideeën om Veldhoven nog sterker en beter te maken.

Wat vind ik belangrijk voor de jeugd, ouderen en vrijwilligers van Veldhoven?

  • Werkgelegenheid creëren zodat er een betere economie ontstaat waarin ook natuur, milieu en duurzaamheid bewaakt worden. Dit kan door met bedrijven te praten over bijvoorbeeld uitbreiding, inzetten van stageplaatsen, creëren van werkplekken voor mensen met een beperking.
  • Dat iedereen de noodzakelijke zorg krijgt tegen een acceptabel tarief. Wie deze zorg biedt, moet niet tegen de stopwatch werken, maar tijd hebben voor een kopje koffie of een luisterend oor. Ook moet er ruimte zijn voor begeleiding, vanaf huishoudboekje op orde brengen tot het zelfstandig meedoen in de maatschappij met of zonder begeleiding.
  • Dat de sociale woningbouw in takt blijft en dat iedereen in kwalitatief goede woning heeft. Woonstichtingen/gemeente of andere partijen moeten hierin investeren.
  • Dat de gemeente de gelden, bestemd voor zorg, werkgelegenheid, sociale woningen, natuur, milieu en duurzaamheid, hieraan ook besteden. Daarom zeg ik:

We hebben uw hulp hard nodig!!!!

Ik wil u uitnodigen voor een gesprek.