22 februari 2014

Profiel | Jeroen Rooijakkers

Geboren in Den Haag en getogen in Eindhoven. Maar inmiddels toch alweer bijna 10 jaar in Veldhoven woonachtig. Een gemeente die alles heeft wat het wonen prettig maakt. Voor mij dus geen enkele reden om hier te vertrekken. Integendeel, ik hoop hier nog lange tijd te kunnen blijven, met de voorzieningen die mij aan het hart gaan.

En juist de voorzieningen staan in toenemende mate onder druk. Minder subsidie voor de verenigingen en minder budget voor instellingen met een grote maatschappelijke waarde. Voorzieningen die de samenleving maken. Voor-zieningen die ervoor zorgen dat we ook buiten het werk elkaar kunnen ontmoeten en daarmee het woongenot in een gemeente bepalen. Het baart mij zorgen dat juist de kracht van de Veldhovense samenleving mogelijk een zwakte wordt. En dan zullen de gevolgen verder strekken dan alleen de inwoners.

Want het is ook het ondernemersklimaat dat Veldhoven uniek maakt met onder meer ASML en SIMAC. Het zijn ondernemers met passie, enthousiasme en creativiteit. Ondernemers die vernieuwend willen denken. En ondernemers die lef hebben. Maar dat is ook het gevolg van de sociale infrastructuur die we in Veldhoven hebben gecreëerd. En het kan niet zo zijn dat deze infrastructuur langzaam afbrokkelt.

Ik wil er alles aan doen om deze infrastructuur in stand te houden. Want alleen met een goede facilitering en on-dersteuning zal een ondernemer bereid zijn om zich in Veldhoven te vestigen of om in Veldhoven te blijven. En daar horen ook voorzieningen bij als een theater, muziekschool en bibliotheek. Factoren die juist de ondernemersgedachte en creativiteit stimuleren. Dat gaan we toch niet zomaar weggooien? Het is dan ook deze ambitie die ik de komende jaren wil waarmaken.

Mijn achtergrond zorgt ervoor dat ik weet wat van belang is voor een ondernemer, maar ook voor een gesubsidi-eerde instelling. Als docent en programmaleider op de Hogeschool Utrecht ken ik de klappen van de zweep wat betreft de bezuinigingen. Maar met mijn bedrijf, waarmee ik actief ben in de evenementensector (www.mania-events.nl), ben ik ook goed op de hoogte van de faciliteiten en voorzieningen die nodig zijn om ondernemen ook daadwerkelijk mogelijk te maken.

Inmiddels ben ik 8 jaar actief als Raadslid in Veldhoven. Het politieke spel heb ik daardoor behoorlijk onder de knie en zou daar graag een vervolg aan geven. Aan inzet, passie en enthousiasme zal het niet ontbreken. Want kenmer-ken van een ondernemer komen ook terug in andere gremia en werkzaamheden. Maar daarbij staat het sociale gedachtegoed wel centraal. Want ook het bedrijfsleven kan sociaal en duurzaam zijn. Ook de commercie kan rekening houden met mensen die door omstandigheden wat minder te besteden hebben. En ook een concern kan zich inzetten voor de natuur en het milieu. Het is balans tussen People, Planet en Profit. Een balans die ik graag meer in evenwicht wil brengen. Want die balans lijkt met alle bezuinigingen op het WBP behoorlijk uit het lood te raken.

En inderdaad: de financiële positie van Veldhoven is momenteel dramatisch. Maar de pogingen die het college de afgelopen jaren heeft ondernomen om de gemeente weer financieel gezond te maken, hebben nauwelijks tot resultaat geleid. De gemeente zakt steeds verder weg op de financiële ladder. Het is tijd om dit nu eens goed aan te pakken en de gemeente weer echt financieel op de rit te krijgen. En dat betekent niet alleen naar de uitgaven kijken, maar ook naar de inkomsten. De gemeente zou best eens wat meer out-of-the-box mogen den-ken. Ja, ook de gemeente zou zich eens als ondernemer moeten profileren. We gaan immers naar een regiege-meente. En dan komt creativiteit goed van pas.

Jeroen Rooijakkers