27 september 2010

Prinjesdag & de Veldhovense bezuinigingen

Het is bezuinigingen-tijd, dat weten we vanuit de Veldhovense politiek, maar ook op nationaal niveau spookt het. In Veldhoven hebben we, op grond van een motie van de PvdA-Veldhoven. vorig jaar crisismaatregelen genomen. De projecten die al ‘panklaar” waren en waarvan de uitvoering snel zou kunnen starten, hebben we naar voren gehaald. Landelijk heeft men ook een pakket aan crisismaatregelen ingezet, met name heeft Den Haag geprobeerd procedures en processen te verkorten en werk naar voren te halen. Waar een kleine gemeente wel niet het voorbeeld in kan geven, toch?

Uit de miljoenennota blijkt dat de landelijke crisismaatregelen die in 2009 zijn genomen hun vruchten afwerpen. Nederland staat er mede door het handelen van mijn Partij er relatief goed voor. Het tekort loopt terug en de werkloosheid is lager dan verwacht. Dat is best een goed gegeven, ook voor het lokale niveau belangrijk. Immers: hoe meer werkelozen, hoe meer het minimabeleid in de knel komt, jammer genoeg een bikkelharde werkelijkheid van rechtse jongens en meisjes. Immers… als het slecht gaat moet je bezuinigingen, dat hebben die rechtse knakkers in het bedrijfsleven met de paplepel ingegoten gekregen, toch?
Maar de financiële problemen zijn zeker niet voorbij en daar gaan we lokaal last van krijgen. Bezuinigingen blijven nodig, maar wel op een verstandige manier. Het kabinet bezuinigt onder meer op kinderopvang, re-integratie en inburgering, allemaal bezuinigingen die het moeilijker maken om maatschappelijk actief te worden of te blijven werken. Er staan te veel mensen aan de kant. Juist met het oog op de toekomst is het van groot belang dat iedereen de handen uit de mouwen steekt en meedoet.

De PvdA is hier vind ik duidelijk in. Wij vinden -net als het kabinet- dat tegenvallers en het tekort moeten worden aangepakt, maar maakt daarbij andere keuzes. We hebben simpelweg iedereen nodig om de boel draaiende te houden. De arbeidsmarkt heeft smeerolie nodig om iedereen aan het werk te krijgen. Bezuinigingen leiden er weer toe dat meer mensen thuis blijven.

Ik ben blij dat er landelijk een alternatieve begroting wordt gemaakt. Dat is op lokaal niveau best nog wel lastig. Enerzijds omdat het bergen tijd kost, maar nog belangrijker: omdat je niet alle informatie kunt achterhalen. Gelukkig zijn we met z’n allen op zoek naar de juiste weg hierin: vanavond fractieavond en oppositieoverleg. Daarnaast nog wat gesprekken. Een drukke avond, maar hopelijk een die ons helpt, op weg naar 9 november*.

* Op 9 november vinden de Algemene beschouwingen plaats. De begroting voor 2011 wordt dan besproken, ideeën kunnen we dan indienen en op 9 november leggen we daarmee de kaders voor de komende jaren. Deze vergadering is openbaar en u bent dan ook van harte welkom!