12 februari 2015

Politiek Café: verkiezingen PS en waterschap

Op 26 februari vindt een politiek café plaats. Het café wordt gehouden in de MFA Noord aan de Smelen 38 in Veldhoven. Aanvang 20.00 uur. Op het programma staat de Provinciale Verkiezingen op 18 maart. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de Waterschapsverkiezingen die ook op die dag worden gehouden.

Graag willen we de politiek dichter bij de burger brengen, dat is reden dat D66 dit initiatief nam. Dicht bij de burger, het café vindt dan ook plaats midden in een woonwijk. Het politiek café is openbaar en daarmee algemeen toegankelijk voor alle inwoners van Veldhoven.

De MFA Noord leent zich goed voor forumdiscussies en dat past goed bij het hoofdthema van deze avond, namelijk de Provinciale Verkiezingen. De Veldhovense D66-kandidaat Jeroen Hageman geeft zijn visie op de stand van zaken in de provincie. D66 biedt ook aan andere Veldhovense kandidaten voor de Provinciale Staten het podium. Jeroen Rooyackers (PvdA) en Caroline van der Weijden (CDA) hebben hun medewerking toegezegd; Jolanda van Hulst (50+) ook, maar onder voorbehoud. Aan de orde komen op de eerste plaats vragen van aanwezigen. Daarnaast zorgen vijf thema’s er voor dat het publiek volledig wordt bijgepraat over: N69, schaliegas, ecologische hoofdstructuur, het vliegveld en cultuur.

Op 18 maart kiezen we ook voor het Waterschap. D66 heeft geen eigen kandidaten maar verleent steun aan de kandidatuur van Gerard Lijten. Hij en CDA-kandidaat Hanny van den Berg zullen een korte presentatie verzorgen en vragen beantwoorden over het Waterschap.

Tiny Renders is bereid gevonden als avondvoorzitter de discussie in goede banen te leiden. Hij is politiek onafhankelijk en sterk betrokken bij het welzijn van Veldhoven.

Jeroen Rooijakkers (PvdA) staat op nummer 19 van de kieslijst voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 18 maart a.s.