24 mei 2013

Politiek Café op woensdag 5 juni

Het Politiek Café, gepland op woensdag 5 juni a.s. kan door omstandigheden niet doorgaan. Deze bijeenkomst is nu gepland voor 2 of 9 oktober 2013. Reserveer deze data alvast in uw agenda. Op 5 juni is er wel een algemene ledenvergadering. Dit is de agenda.

standpuntenGraag nodigen we de leden van onze afdeling uit voor de 

ALGEMENE LEDENVERGADERING
woensdag 5 juni 2013
Gemeenschapshuis ’t Patronaat, Blaarthemseweg 18, Veldhoven


AGENDA

 1.  Ontvangst 19.15 uur/ Opening 19.30 uur.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
 3.  Vaststellen definitieve agenda.
 4.  Notulen vorige ledenvergadering.
  De leden van de PvdA-Veldhoven ontvangen de notulen van de laatste ALV per post of e-mail.
 5. Verslag van de fractie over het raadswerk in de afgelopen maanden.
 6. Verslag kascontrolecommissie jaarrekening 2012.
 7. Goedkeuring jaarrekening 2012.
 8. Aanwijzing  leden kascontrolecommissie jaarrekening 2013.
 9.  Tijdpad naar verkiezingen maart 2014.
 10.  Discussie over voorwaarden voor deelname aan een college.
 11. Interne bereidverklaring.
  Op 3 juni stelt het partijbestuur de interne bereidverklaring voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 vast.
 12. Rondvraag en sluiting.