26 september 2011

PERSBERICHT PLATFORM N69 WEST – MIDDEN ALTERNATIEF

Na analyse van diverse varianten concludeert het Platform N69 dat de zogenaamde West 2 variant uit de Plan- MER van de Provincie met aanvullend een verbeterde versie van de Midden 1 variant tot een betere oplossing leidt dan de voorkeursvariant Westparallel 1.

Dit verbeterde West-Midden alternatief is in rode lijnen schematisch weergegeven in onderstaand plaatje. Ter vergelijking: blauw is de huidige voorkeursvariant Westparallel 1.

Rood: Verbeterd West-Midden alternatief; blauw: Westparallel alternatief

Waren er dan geen alternatieven?
Jazeker: de WEST-Midden 1 variant bijvoorbeeld. Deze variant lost even goed de problemen rond de N69 op, heeft veel minder gevolgen voor de natuur en kost een stuk minder. Dit is een variant die onsinziens. het beste is voor omwonenden, milieu en verkeer.

Het verbeterde West-Midden alternatief heeft volgens onze analyse de volgende voordelen boven de Westparallel :

 • het kernprobleem wordt wel opgelost; geen doorgaand verkeer meer in de dorpskern van Aalst en van Valkenswaard en
 • het Provinciaal Verkeers- en Vervoerbeleid wordt uitgevoerd (doorgaand verkeer uit de kernen);
 • de natuur wordt grotendeels gespaard en de ladder van Verdaas wordt gevolgd;
 • de mogelijkheid om een vrije busbaan voor het HOV aan te leggen door Aalst;
 • West-Midden verplaatst de problematiek niet naar elders in de bebouwde kommen, omdat gebruik wordt gemaakt van bestaande wegen;
 • West-Midden brengt de twee verkeersstromen gescheiden van elkaar op de A67 wat tot veel minder congestie zal leiden;
 • West-Midden scoort beter op de 25 aspecten van de Plan-MER;
 • West-Midden tenslotte is goedkoper dan de Westparallel, kan gefaseerd worden aangelegd en heeft een veel lager uitvoerings- en afbreukrisico dan de Westparallel;

Platform N69 wil dan ook dat dit verbeterde West-Midden alternatief serieus verder onderzocht wordt naast de Westparallel.

In het Platform zijn vertegenwoordigd:

 • Oplossing N69 bewonersoverleg Dommelen
 • Brabantse Milieufederatie
 • Riethoven en N69 oplossingen
 • Themagroep Leefomgeving en Verkeer Waalre
 • IVN Veldhoven
 • Milieuwerkgroep Valkenswaard.