1 februari 2013

Per fiets of te voet onderweg…

… loeren allerlei gevaren. Het zijn de risico’s die nu eenmaal horen bij het deelnemen aan het verkeer. Om die risico’s te beperken, dienen de overheden – landelijk, provinciaal én lokaal – te zorgen voor veilig mogelijke wegen(stelsels) en een soepele verkeersafwikkeling. Een  goed voorbeeld van de ‘dienaren der wet’ wil ook helpen (zie verderop).

Voor die soepele verkeersafwikkeling is het aantal rotondes in Veldhoven de laatste tijd weer met twee uitgebreid: bij de Oortlaan en de Mullerlaan. Daarmee is het totaal alleen al op de route Sterrenlaan – De Dom op zes rotondes gekomen.
Opvallend bij de twee nieuwe rotondes is het ontbreken van een centrale verlichtingsunit zoals bij enkele van de oudere ‘exemplaren’. Een gemiste kans, zeker omdat bij de aanleg alles op de schop moest. Erger is dat recentelijk een aantal personen vooral  ’s avonds slachtoffer werd van het slechte zicht ter plaatse. Bij toeval weten we bij twee van hen iets meer van de omstandigheden en de afloop.
De eerste, een oudere heer, was te voet en kwam met wat schrammen en de schrik vrij. De ander werd eind oktober op de fiets aangereden en kwam behoorlijk gewond in het ziekenhuis terecht. Op dit moment (begin februari) zit hij nog in de ziektewet. In beide gevallen verklaarden de automobilisten, die hen hadden aangereden, dat zij de mannen op de rotonde niet dan wel te laat gezien hadden.

Dezer dagen reed ik met de auto richting een andere rotonde op De Dom. Een oudere dame wilde oversteken en omdat het niet druk was, gaf ik haar voorrang .Dat had zij niet, maar uit eigen ervaring weet ik hoe onoverzichtelijk – want niet op elke rotonde hetzelfde – de haaientanden erbij liggen. Seconden later constateerde ik met verbazing en boosheid dat de dame op de andere weghelft bijna omver werd gereden door een politieauto, zonder zwaailicht en sirene. De naderende kinderen, op de fiets uit school komend, hadden geen slechter voorbeeld kunnen krijgen…..

Marlies Tops