29 januari 2017

Penningmeester gezocht! Met idealen, tijd en enthousiasme om de nieuwe Afdeling PvdA Regio Eindhoven te besturen?

eVanaf juni is er één PvdA-afdeling in de regio Eindhoven. Die neemt de organisatorische en bestuurlijke acties over van de afdelingen Best, Eindhoven, Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. Dit maakt het makkelijker om lokaal alle aandacht te geven aan het politieke handwerk.

Het op poten zetten van deze samenbundeling is een flinke klus. Daarom zijn we op zoek naar een negenkoppig bestuursteam (6 algemene bestuursleden, een secretaris, een penningmeester en een voorzitter).

De nieuwe afdeling in oprichting zoekt vrouwen en mannen met een sociaaldemocratisch hart & kennis en kunde. PvdA-leden uit Best, Eindhoven, Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre zijn van harte uitgenodigd om zich voor dit nieuwe bestuur te melden.
We ontmoeten graag kandidaten, die enthousiasme, tijd en meer willen vrij maken. Laat van je horen!

Profiel penningmeester
De penningmeester voert het financieel beheer van de afdeling en houdt het bestuur daarvan op de hoogte. Ook is hij/zij eindverantwoordelijk voor de (meer)jaarstukken en de begroting, conform de afspraken met het landelijk partijbureau. Dit betekent in de praktijk onder meer: het verwerken van uitgaven en inkomsten; controle op tijdige betalingen; adviseren over het financieel beheer van de afdeling. De penningmeester is tekenbevoegd (samen met de voorzitter) en mag alle uitgaven doen, die binnen de begroting vallen. Hij mag als enige transacties verwerken in de boeken en is verplicht de boekhoudkundige gegevens te bewaren.

Om een begroting, meerjarenplanning en financieel jaarverslag op te kunnen stellen, is het belangrijk dat de penningmeester ervaren is financieel beheer, financiële administratie en geautomatiseerde boekhouding. Zoals de voorzitter en secretaris is ook de penningmeester doortastend en gericht op samenwerking.
Deze functie vergt, vooral in de eerste maanden, zo‘n 10 uur per week.

Procedure
Voor vragen kun je je richten tot Janpeter Hazelaar (huidige voorzitter van de PvdA-afdeling Waalre). Hij opereert namens de huidige zes afdelingsvoorzitters en kent de achtergronden van de regionale samenwerking en geeft graag aanvulling op onderstaande profielen. Janpeter kun je bereiken via waalre@pvda.nl en 0653738995.

Reageren op deze vacature kan tot uiterlijk 15 april 2017! Reactie graag richten aan waalre@pvda.nl

Alle kandidaten voor de functie penningmeester worden, na 15 april, uitgenodigd voor een gesprek met een ‘voordrachtcommissie’. Deze commissie bestaat uit de zes beoogde algemeen bestuursleden van het nieuwe bestuur van de PvdA regio Eindhoven. Deze zes algemeen bestuursleden worden door de afzonderlijke afdelingen voor 15 april voorgedragen (en formeel benoemd tijdens de oprichtingsvergadering) en doen gezamenlijk tijdens de oprichtingsvergadering van de nieuwe afdeling (16 juni 2017) een unanieme voordracht.