26 augustus 2012

Een sterker en socialer Nederland in een sterker en socialer Europa

De PvdA is een groot voorstander van Europese samenwerking. Europa brengt ons vrede, vrijheid en welvaart. Voor een exportland als Nederland met andere Europese  landen als afzetmarkt, zorgt Europese samenwerking voor werkgelegenheid en welvaart. Zeker in deze crisis moeten we vasthouden aan Europa.

De PvdA werkt aan vier speerpunten om ervoor te zorgen dat ons doel voor een sterker en socialer Nederland binnen Europa ook werkelijkheid wordt. Hieronder staan deze vier punten kort uitgelegd:

  1. We werken aan een Europese agenda van groei en banen.

Europa staat op een kruispunt. Er is een agenda nodig die groei, nieuwe investeringen en meer banen in evenwicht brengt met verantwoorde overheidsfinanciën. Gaan we door met het eenzijdig hakken met de botte bijl, waardoor de werkloosheid nog verder de pan uit rijst? Of slaan we een nieuwe weg in, een weg van de financiën op orde brengen én werken aan groei en banen? Wij kiezen voor dat laatste.

De PvdA vindt dat we moeten streven naar een structureel begrotingsevenwicht, waarbij we rekening houden met economische omstandigheden. In slechte tijden, zoals nu, willen we dus niet alleen bezig zijn met bezuinigen, maar ook investeren in de toekomst. Dit helpt de economie de crisis door en zorgt er ook voor dat we sterker de crisis uitkomen.

Focus van de investeringen moet liggen op werkgelegenheid, onderzoek, innovatie, energie, infrastructuur, digitalisering. Dat alles met een hoge prioriteit op groene banen en een duurzame samenleving.

Daarnaast willen we de sociale dimensie versterken. Marktwerking in publieke dienstverlening, zoals gezondheidszorg, is niet de oplossing. Daar moet een einde aan komen. We gaan de groeiende jeugdwerkeloosheid in Europa aanpakken en willen strengere afspraken in Europa om werknemers te beschermen. De voedseloverschotten van Europa moeten kunnen worden gebruikt door onze voedselbanken.

  1. Er komt een Europees bankentoezicht

We gaan de financiële sector aan banden leggen. Speculanten flitsen van land naar land. Banken hebben de vrije hand. Als je wilt voorkomen dat we speelbal van de financiële krachten blijven, kan het toezicht niet langer in elk land apart worden geregeld. Het bankentoezicht kan alleen op Europees niveau goed worden georganiseerd.

Daarnaast gaat de PvdA de financiële wereld verder beteugelen. Uitwassen zijn niet acceptabel. Alle bonussen worden beperkt tot een maximumpercentage van 20% bovenop het vaste salaris.

De financiële sector zal moeten bijdragen  in de kosten van de financiële crisis. Daartoe voeren we een belasting op financiële transacties (FTT) in.

Wij hebben vertrouwen in de toekomst van Europa. Samenwerking brengt ons ver, ook op financieel vlak. In ons Europa is op termijn invoering van Eurobonds mogelijk. Om  de  stabiliteit  in  de  eurozone  te  garanderen,  is  een  sterk  en  betrouwbaar  noodfonds  nodig.

  1. Meer democratie in Europa.

Willen we onze toekomst bouwen in een Europa waar meer en beter wordt samengewerkt, dan is het hoog tijd om de democratische controle te versterken.

Een stem bij de Europese verkiezingen moet veel meer dan nu echt betekenis krijgen. De Europese Commissie moet in de toekomst meer een afspiegeling worden van de uitslag van de Europese verkiezingen. Mensen moeten wat te kiezen hebben, door invoering van Europese kieslijsten.

In een democratisch Europa, dat rekenschap geeft aan burgers, worden grote beslissingen niet gemaakt in achterkamertjes. De neiging om de parlementaire democratie te vervangen door technocratisch bestuur moet worden weerstaan.

  1. Samen staan we sterk in de wereld

Met 27  landen staan we sterker  in de wereld dan alleen. Zeker nu andere grootmachten, zoals  India en China een steeds grotere rol spelen en mondiale problemen steeds meer met elkaar samenhangen is het belangrijk om samen op te trekken. Europa is meer dan alleen één markt. Het is ook een waardegemeenschap die staat voor mensenrechten, rechtsstaat en democratie. Die waarden moeten altijd doorklinken in het buitenlands beleid van de EU.

Wij kijken positief de toekomst van Europa tegemoet. Met deze vier PvdA speerpunten én met Europa gaan we samen eerlijk uit deze crisis komen en een volgende crisis voorkomen. Het is namelijk onmogelijk ‘ieder voor zich’ eruit te komen. Samen staan we voor een sterker en socialer Nederland, in een sterker en socialer Europa.

Richard van de Burgt namens de PvdA Werkgroep Europa – Brabant

Deze tekst is gebaseerd op het verkiezingsprogramma van de PvdA.
Meer detail informatie vind u in ons verkiezingsprogramma, te vinden op
http://www.pvda.nl/standpunten/internationaal/Europa

http://www.pvda.nl/verkiezingen