29 november 2014

Participeren in de 'Stad van de Arbeid'

‘Vorig jaar waren er in Veldhoven zo’n 31.000 werkplaatsen bij  3.430 werkgevers. Dit was, tegen alle trends in, ruim 3,5% meer dan in 2012 en bijna 10.000 arbeidsplaatsen meer dan de 21.000 inwoners die de gemeente aan werkenden heeft. Aan de andere kant: de  Stad van de Arbeid heeft rond de 700 inwoners in de Participatiewet. En daar gaat het vandaag over in de Raad van Veldhoven.’ Aan het woord is fractielid Wim Meijberg  in de oordeelsvormende raadsvergadering van 25 november.

‘Van de rond 700 mensen in de Participatiewet is wellicht 30% bemiddelbaar. Portefeuillehouder pak je plek in het lastige samenwerkingsverband van 1 centrumgemeente, 13 regiogemeenten, 1 UWV en 3 SW-bedrijven. Laat je stem horen, participeer actief en zit stevig in het uniforme beleid wat het regionale werkbedrijf gaat formuleren en uitvoeren!  Maak gebruik van ons netwerk van organisaties en bedrijven en zet een sterk plan neer met alle stakeholders en expertisecentra. ‘

‘Doel van het voorstel is de  Raad te informeren over de lokale en regionale verplichtingen die voortvloeien uit de Participatiewet en het college kaders mee te geven voor het  regionaal uitvoeren van de uitgangspunten. Wat moet de Raad weten? Kan de Raad taakstellend en controlerend met de Participatiewet aan het werk gaan? En wat is daar voor nodig? En vooral wat is het verhaal voor Veldhoven?’

Voor  Veldhoven geeft het voorstel Participatiewet vanuit de regio alleen kaderstellende informatie. De plaats van deze informatie, namelijk  op de een na laatste bladzijde van de bijlage, geeft te denken. Is het wel belangrijk?

Vragen van de PvdA Veldhoven aan het college:

  • Wanneer komt de basisstructuur beleid met een heldere visie op de Participatiewet?
  • Hoe verzilvert Veldhoven de samenwerking in de regio;  wat zijn die Veldhovense accenten.  PvdA wil extra inzet op ondersteuning van de groep 45+.
  • Hoe realiseert de gemeente dat meer inwoners aan de slag komen of participeren. Welke gerichte actie en welke duidelijke doelen? Met welk resultaat kan onze gemeente tevreden zijn?

De beslissing  over het voorstel Participatiewet neemt de Raad op 9 december 2014.