11 april 2016

Paal en perk aan topinkomens

De Partij van de Arbeid staat voor een sterke (semi-)publieke sector, waarin gemeenschapsgeld zorgvuldig wordt besteed. Juist omdat de collectieve sector wordt betaald met geld van ons allemaal, en taken vervult die essentieel zijn voor een goed leven, moeten we sober omgaan met gemeenschapsgeld.

Op aandringen van de PvdA werd eerder al het maximaal te verdienen salaris voor bestuurders van overheden, scholen, ziekenhuizen en woningcorporaties teruggebracht naar een ministersalaris. Nederland kent inmiddels de strengste wet op topinkomens in Europa. Vandaag zetten we nog een stap verder: met het nieuwe voorstel gaat het maximum niet alleen voor bestuurders gelden, maar voor alle werknemers in de (semi-)publieke sector. Lees het volledige voorstel op pvda.nl >