8 september 2010

Oppassen op weg naar de nieuwe N69

De PvdA-Veldhoven is onder de indruk van de ontwikkelingen ten aanzien van de N69. Al kijk je alleen maar naar de titel van het laatste rapport: “De Notitie Reikwijdte en Detailniveau, Brede Plan-MER, Gebiedsopgave Grenscorridor N69”. Dat eist wel ’n paar keer lezen voordat je begrijpt waar het over gaat. En dan moet je het hele rapport (van 101 pagina’s) nog doorworstelen…. Hoe dan ook, zo’n titel wekt vertrouwen. En het rapport zelf ook.

Allereerst is de PvdA-Veldhoven tevreden over het proces dat de Provincie volgt. Alle partijen krijgen de ruimte om standpunten en meningen te geven. Er is een serieus luisterend oor en overhaaste beslissingen worden niet genomen. Kortom, het proces verloopt zorgvuldig.

Te spreken zijn we ook over de vele oplossingsrichtingen. Vrijwel alle tracés blijven open. En hoewel enkele daarvan al bij voorbaat haast onmogelijk lijken, geeft het in ieder geval de indruk dat de Provincie er neutraal en objectief in staat. Dat stemt ons gerust.

Wel vragen we aandacht voor de reactie van het Veldhovense college op deze notitie. Het college wil namelijk speciale attentie voor de robuustheid en duurzaamheid van de mogelijke oplossingen. Het wil dus ook onderzocht hebben of de gekozen oplossing in de toekomst te verbreden is van 2 naar 4 rijstroken met een maximumcapaciteit van 120 km uur. Dit klinkt verstandig. Want we willen over 10 jaar niet weer te maken hebben met een capaciteitsprobleem.

Let op: een 4-baans autosnelweg is heel wat anders dan een 2-baans weg. Voor de aanleg hiervan zal zeker 2x en mogelijk zelfs 3x zoveel ruimte nodig zijn. Als daarvoor enkel het beekdalengebied in beeld komt, snijden we ons in de vingers. Want, hoewel de PvdA alle opties open wil houden, valt één optie wat ons betreft af: een weg door het beekdalengebied, zeker een autosnelweg.

De PvdA-Veldhoven is er echter van overtuigd dat de MER zal aantonen dat een dergelijke autosnelweg zodanig veel milieu- en natuurschade aanbrengt, dat deze variant niet uitvoerbaar is. We vertrouwen daarom op de Provincie en de wijze waarop zij het proces een (zorgvuldig) vervolg zal geven. Natuurlijk blijven we oppassen als er nieuwe toetscriteria worden aangedragen.

Jeroen Rooijakkers, gemeenteraadslid