Opkopen schulden. Wel of geen goed idee?

23 juni 2019

(bron: Gemeentenieuws Veldhovens Weekblad)

PvdA-fractievoorzitter Wim Meijberg greep de Kadernota 2020 aan voor een pleidooi voor het opkopen of (deels) kwijtschelden van ‘uitzichtloze’ schulden van jongeren. “Dat verschaft deze jongeren lucht, het verbetert hun toekomstperspectief.” Hij kreeg er de handen van het college niet voor op elkaar.

Meijberg – die steun kreeg van het CDA – wees op de gemeente Oss, die een proef overweegt met het opkopen van schulden. Dit kan trouwens ook van pas komen voor volwassenen en ouderen die door schulden in een moeilijke situatie terecht zijn gekomen. Volgens Meijberg wil ook de Veldhovense Stichting Leergeld een lokaal fonds om mensen met betalingsproblemen te helpen, in plaats van een deurwaarder te sturen.

Wethouder Van Dongen vond het voorstel van de PvdA-fractie een stap te ver. Zij wees op de bestaande landelijke regeling schuldsanering. Opkopen van schulden heeft niet mijn voorkeur. Ik zet liever in op preventie. Van de proef in Oss weet ik dat die erg veel geld kost: een veelvoud van wat wij aan minimabeleid uitgeven.’

Meijberg: ‘Toch hoop ik dat dit voorstel u helpt op een andere, nieuwe manier tegen schuldenproblematiek aan te kijken. We zullen hier zeker op terugkomen bij de behandeling van de nieuwe schulddienstverleningsnota.’