23 juni 2016

Op zoek naar miljoenen om Veldhovens zwemwater te behouden

Met drie extra rijen stoelen was het 21 juni in de Veldhovense raadszaal weer drukker dan bij de recente discussie over statushouders. Tientallen belangstellenden, gehuld in het zwembad oranje, ontlokte voorzitter Kootkar de opmerking dat ‘we zo toch nog een beetje aan het EK voetbal meedoen…’ Bij dit grapje bleef het. De zaak, het behoud van zwemwater in Veldhoven, was daar te ernstig voor. De raadsvertegenwoordigers kregen flesjes water met dezelfde tekst.
Voordat de raad aan het woord kwam, meldden zich zes insprekers, allen met dezelfde boodschap: houdt het bad in stand, op de een of andere manier. Zo vreesde directeur Anton Broos van d’n Uitwijk bij sluiting halvering van de omzet. Hij vroeg zich trouwens af waar de eerder beschikbaar gestelde 2,6 miljoen euro voor renovatie waren gebleven?
’t Zeepaardje is een zwemclub voor iedereen die niet kan deelnemen aan ‘gewone’ activiteiten. Elke zaterdag komen 36 van hen in het bad bij elkaar, zei Cees Adams. ‘Als het sluit, zijn zij de dupe. We hebben al bekeken of we bij het bad van Severinus terecht kunnen, maar dat is te klein.’
Marjan Starrowsky hield een pleidooi voor behoud namens 30 doelgroepen en 400 personen. ‘Voor ons geen toeters en bellen, maar een bad waar sociale contacten mogelijk zijn.’
De bijna 70-jarige zwemvereniging Njord is met 900 leden, onder wie oefenende politie- en brandweermensen, en 168 vrijwilligers een van de grootgebruikers van Den Ekkerman. Arjan Buit voegde daaraan toe dat 70% van de gebruikers afkomstig is uit Veldhoven. Hij had een brief bij zich van de zwembond KNZB, die aanbiedt te helpen bij de zoektocht naar oplossingen.
‘Je moet wel goed gek zijn en veel passie hebben om hier te werken.’ Minette Blommers, directeur van Den Ekkerman, had het over de 35 medewerkers, veelal parttimers. Die leven al tien jaar lang in onzekerheid over het voortbestaan van het zwembad. Het team begeleidt onder anderen 500 kinderen en 185 baby’s en peuters per week.
Met 53.459 vaste en 35.246 incidentele … in totaal dus 88.705 bezoekers per jaar is voor zwembadbestuursvoorzitter Jos Blatter de vraag naar en behoefte aan zwemwater in Veldhoven duidelijk. Hij wees erop dat sluiting onder meer € 250.000 aan uitkeringen per jaar zou kunnen kosten. ‘Neem uw verantwoordelijkheid en eindelijk een besluit.

 

Insteek van de PvdA is JA

Het betoog van Johan de Haas sloot naadloos op de insprekers aan. ‘De PvdA heeft zich altijd ingezet voor behoud van zwemwater in Veldhoven. Het is dus niet verrassend dat we het niet eens zijn met de keuze van B&W het zwembad te sluiten omdat er geen geld voor is. Alleen al het feit dat dan een van de grootste verenigingen in Veldhoven, Njord, zou moeten stoppen, is onacceptabel. Een dergelijk afbraak van het leefgenot voor Veldhovenaren is voor ons niet te verteren. Deze visie zie je terug in allerlei enquêtes en onderzoeken, ook die van het college. De facebook pagina om het zwembad open te houden wordt massaal geliket en in ’t Look is een enquête gestart met dezelfde uitkomst. We snappen dan ook niet dat het college dit voorstel doet.’

‘De vraag is: waar halen we het geld vandaan. Met zijn dan maar de OZB omhoog gaat de wethouder wel heel kort door de bocht. Waarom de PvdA dat vindt? We zijn bezig met een bezuinigingsoperatie, die voorafgegaan is door de Kerntakendiscussie. De wethouder schrijft: Uit de kerntakendiscussie is naar voren gekomen dat verder bezuinigen niet wenselijk zijn. De PvdA-Veldhoven was aanwezig bij die discussie, maar hoorde hele andere geluiden. De kerntakendiscussie is (voorlopig) geëindigd in geen enkele keuze: er komen studies, onderzoeken en wat al niet om láter éventueel een besluit te nemen. Er zijn juist geen keuzes gemaakt… tot onze grote spijt.’

‘We roepen de wethouder dan ook op met meer alternatieven te komen waar het geld vandaan gehaald moet worden. Het is een taak van B&W om goed bestuur te leveren, besluiten te nemen en keuzes te maken. Het is aan de Raad om die besluiten te toetsen en B&W aan te sporen nóg betere besluiten te nemen.’

 

Niet over één nacht ijs…

Vooralsnog had de wethouder weinig nieuws te melden dan de constatering dat ‘het zwemwater leeft’. Voor de rest is vooral de gemeenteraad aan zet. Die moet ook de centen zien te vinden. Voor spitsvondige uitspraken als ‘met dit voorstel zijn we niet over één nacht ijs gegaan ‘en ‘de kruik gaat zo lang te water tot-ie barst’ kreeg hij de handen niet op elkaar…