22 april 2012

Op de fiets: gezond en milieuvriendelijk

Fractie vraagt college meer stallingsmogelijkheden

Op de fiets: gezond en milieuvriendelijk

<span style=”text-decoration: underline;”> De PvdA-Veldhoven is een warm voorstander van fietsgebruik. Het is gezond, ontlast de wegen en het is bovendien (vele malen) beter voor het milieu dan autorijden. Om het fietsen te stimuleren, geven wij de hoogste prioriteit aan fietsvoorzieningen van de beste kwaliteit.

Dat fietsen gelukkig steeds populairder wordt, merk je onder meer bij diverse parkeergelegenheden voor fietsers. Dit geldt bijvoorbeeld bij de Mira, de Hazewinkel, de Kromstraat en bushaltes. Daar staan tegenwoordig meer fietsen dan dat er stallingen zijn. Dit vinden wij  zorgelijk. Het gevolg kan namelijk zijn dat mensen de fiets weer laten staan en alsnog met de auto naar school of het werk gaan.

Daarom ziet de PvdA op dit soort locaties graag extra stallingen waar fietsers hun vervoermiddel adequaat en veilig kunnen neerzetten. In het verleden heeft u een vergelijkbaar verzoek van de PvdA positief beantwoord. Wij hopen dat u ook dit keer de mogelijkheden wilt inventariseren. Zo komen we de fietsers optimaal tegemoet en bevorderen we het gebruik van de fiets.

De PvdA-Veldhoven heeft het college op 22 april 2012 daarom de volgende vragen gesteld:

  1. Wat denkt u over het door de PvdA geconstateerde tekort aan fietsenstallingen?
  2. Is het college voornemens om op locaties waar een tekort aan stallingen is, extra stallingen te creëren en op welke termijn gaat u daar dan uitvoering aan geven?
  3. Wilt u, als er op dit punt geen plannen bestaan, de behoefte aan fietsenstallingen inventariseren en een beleidsvoornemen ontwikkelen?