27 mei 2012

Op de fiets: gezond en milieuvriendelijk (2)

Reacties van b. en w. op PvdA-vragen

Vlak voor het Pinksterweekeinde (met fraai fietsweer) beantwoordde b. en w. vragen van de PvdA naar meer stalling voor fietsen [link]. Het college kent geen ambtelijke klachten over ‘structurele en substantiële’ tekorten aan fietsenstallingen in Veldhoven, maar vraagt de fractie aan te geven waar  dit wel het geval is. Met die informatie zullen gebiedsopzichters gericht kijken of er stallingen bij moeten komen.  Zo ja, dan krijgt de gemeenteraad een voorstel. Daar moet wel geld voor zijn en uitbreiding van stallingen mag ‘het uiterlijk van de openbare ruimte geen schade toebrengen’.