31 oktober 2011

Oordeel fractie over gemeentebegroting 2012

Het college van VSA, VVD en CDA zet boven de begroting 2012: ‘Met het oog op…’.
Invulling voor de puntjes is niet gevonden.
Oplossingen voor Veldhovens toekomst trouwens ook niet.

Robert TopsZoek het zelf maar uit!
‘Zelfredzaamheid is voor dit college vooral: houd zelf je broek maar op! Vertaald naar de begroting: als je maar genoeg kort, ontstaat vanzelf een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor elkaar.
De PvdA bekijkt het liever realistisch. Vanzelf komt weinig van de grond. Iedereen heeft het druk en werkt hard aan de toekomst. Leuke ideeën, initiatieven en zorg voor elkaar ontstaan pas in de ontmoeting en als je samen bereikt wat je leuk vindt.
Iedereen moet aan het werk kunnen, niet thuis blijven zitten. Werk moet toegankelijk zijn. Een rijk verenigingsleven is belangrijk. Daar is iedereen gelijk en werken we aan hetzelfde doel. Verschil tussen zorg voor tweeverdieners en zij die door een handicap niet kunnen werken, is er niet. Veldhovenaren zijn door het verenigingsleven niet zelfredzaam, maar samen redzaam. Daar zijn we trots op. Samen helpen we elkaar en bereiken we iets. Dat stimuleer je niet door met het oog op de toekomst te korten, maar door oog te hebben voor de kracht van samen.’
Robert Tops, fractievoorzitter

=============================================================

Verenigingen leggen het loodje
‘Ik zie graag ’n lekkere pot voetbal, maar steek ook de handen uit de mouwen bij verenigingen. Je gewaardeerd voelen als vrijwilliger… dat geeft energie! Niet voor niets noemt de PvdA verenigingen het cement van Veldhoven. Maar wat als de contributie stijgt door de overdreven bezuinigingswoede van dit college? Dan is er steeds minder ruimte voor leuke activiteiten die geen geld opbrengen. Neem Den Ekkerman, waar ik vaak zwem met mijn (klein)kinderen. De vele verenigingen daar zullen lijden onder de forse bezuinigingen. Blijft het zwemmen van kinderen en ouderen in verenigingsverband nog betaalbaar?
Wie betaalt straks de huur van het bad? Of de extra training? Is Den Ekkerman straks alleen voor mensen met een dikke portemonnee? Het cement van Veldhoven wordt aangetast. Dat is voor de PvdA onacceptabel.’
Jack van Limpt, commissielid

=============================================================

Starters kunnen niet meer starten!
‘Niet alleen het figuurlijke cement, de vrijwilligers. wordt afgebroken. Ook het letterlijke cement van de huizenmarkt blijft in de betonmolen. De verkoop van woningen gaat al jaren moeizaam en doorstroming is er niet. Daar hebben starters het meeste last van. Wij maken ons daar zorgen over. Op ons voorstel kwam er in Veldhoven de starterslening: een goed instrument om je eerste eigen huis te kunnen kopen. Maar juist nu de banken de knip op de rijkgevulde beurs houden, durft het college de lening niet meer voort te zetten. Wel wordt in deze begroting weer gepot en gaat ’n smak geld naar de ontwikkeling van Zilverakkers. Waarom in rap tempo 2.700 woningen bouwen in deze nieuwe wijk, als uit geen enkel rapport blijkt dat dit nodig is? Waarom industrieterreinen ontwikkelen als bedrijven daar geen behoefte aan hebben? En wie gaat dat straks betalen? Juist, u en ik.’
Jeroen Rooijakkers, gemeenteraadslid

=============================================================

Waarom moeilijk,als het simpel kan?
‘Kijk naar het drama Habraken. Er was ’n pracht toekomst voor dit bedrijventerrein. Ondernemingen van naam zouden de gemeente miljoenen opleveren. Niets bleek minder waar. De voor veel geld aangekochte
gronden raken we aan de straatstenen niet kwijt. Creatieve oplossingen blijven uit. Intussen tikt de rentemeter door. Er is te weinig oog voor een veranderende markt. Een echte ondernemer had direct oplossingen bij verandering gezocht. Ondernemers zijn belangrijk voor de werkgelegenheid in Veldhoven. Ze bedenken simpele oplossingen. Ze bieden werkzoekenden en scholieren kans op werk. De PvdA wil niet anders. Dus liepen we voorop bij het voorkomen van vroegtijdige schooluitval, stimuleren van stageplekken en zoveel mogelijk mensen aan een baan helpen. In dure oplossingen en onderzoeken zien we niets, omdat ook simpele oplossingen doeltreffend kunnen zijn.’
Peter van Grunsven, commissielid

=============================================================

Genieten… dat doe je met z’n allen
‘Bij problemen zijn veel Veldhovenaren geholpen met simpele oplossingen. Maar kom je er even niet uit, dan verdien je ondersteuning. De goede voorzieningen in Veldhoven mogen daarom niet worden aangetast. Regelmatig loop ik binnen bij maatschappelijke instellingen. Die doen goed, onmisbaar werk. Ze adviseren en ondersteunen mensen die dat nodig hebben. Wat de PvdA betreft, moet je altijd terug kunnen vallen op dit soort diensten. Wie echt met problemen zit, moet ook echte hulp krijgen. Helaas heeft niet iedereen een goed, sociaal vangnet van familieleden of buren. Zelfredzaamheid is dus ook betrekkelijk. Samen moeten we ervoor waken dat er geen mensen uitvallen, geïsoleerd raken en niet meer (kunnen) meedoen in onze samenleving.
Iedereen moet kunnen genieten en deel kunnen zijn van alles wat Veldhoven rijk is.’

=============================================================

Gezond zijn en gezond blijven!
De natuur is belangrijk om gezond te blijven. Of het nu het buitengebied is, de parken of onze eigen tuin. Het zijn groene longen die ons gezond houden. In de natuur kun je wandelen, fietsen, het hoofd leeg maken na een drukke dag of week. Maar de natuur vangt ook fijnstof weg. Natuur behouden is dus van levensbelang. Ze is te kostbaar om te verkwanselen aan lege industrieterreinen en mono cultuurbouw van het boerenland. En zeker niet aan een onnodige weg als de Westparallel N69 net achter de Vlasrood, direct langs of door het Groot Goor en door het Rundal. Maar er zijn ook andere negatieve gevolgen van wat nu rond de N69 speelt. Wat dacht u van de verkeerschaos op de Kempenbaan en de Locht? Dan heb ik het nog niet over de financiële gevolgen. Waar moet het geld vandaan komen, als Veldhoven mee moet betalen? De meerjarenbegroting is nu al bijna niet positief te krijgen.
Rein Kieviet, commissielid

============================================================

Ons motto voor de toekomst?
Iedereen doet mee; samen staan we sterker.