13 juni 2012

Ook Voorjaarsnota is een drama

Uit de Commissievergadering 11 juni 2012

Grote ongerustheid heeft de PvdA ook over de reservepositie. Bij de start van de zogeheten  financiële herijking, in 2009, had Veldhoven een algemene reserve van 43 miljoen euro. De verwachting is dat we in 2016 terugvallen naar 14 miljoen. Die afname van 55 miljoen in 7 jaar tijd komt niet alléén door de financiële crisis. Het getuigt volgens de fractie van weinig kordaat optreden en niet tijdig anticiperen op ontwikkelingen door het college. ‘De financiële positie is gewoon een drama. Veldhoven heeft zelfs onvoldoende financiële middelen beschikt om een risico bij een ramp af te dekken.’

Een onverklaarbaar punt uit de Voorjaarsnota is volgens de PvdA de vermelding van de renovatie ’t Look en de ondergrondse afvalinzameling. ‘Kennelijk wil het college dit toch doordrukken, ondanks de afspraak om dit pas bij de begroting af te wegen. Waarom de Raad dan toch al naar een besluit toe duwen? Had het achterwege gelaten in de Voorjaarsnota en als nieuw beleid opgenomen in de begroting van 2013. Als de Voorjaarsnota accorderen instemming betekent met deze punten, kunt er nu al vanuit gaan dat we tegen de Voorjaarsnota gaan stemmen.’