Door Johan de Haas op 5 juni 2017

Onverkwikkelijke politieke taferelen in Veldhoven

Beschamend! Alleen die conclusie past bij het gedrag van enkele Veldhovense politieke partijen. Hoe kunnen GBV en D66 dreigen met het opstappen van twee wethouders om VSA tot andere gedachten te brengen? Hoe kunnen deze twee fractie VSA op straat schoppen toen duidelijk werd dat dit niet werkte? Professionals in het openbaar bestuur verlagen zich zo tot kleuterschoolgedrag dat ongehoord is op dit niveau. En waar gaat het om? Om drie (?) dossiers waarover verschil van mening bestaat.

Dossier 1: kiosk bij de Hazewinkel
Daar pleit GBV al jaren voor. Bezoekers kunnen dan ‘n kopje koffie kopen en een zakje chips. Maar ís die behoefte er ook? Het is niet onderzocht, bij bezoekers noch buurtbewoners. Er heeft zich ook nooit een commerciële partij gemeld om bij de Hazewinkel ‘n kiosk of zoiets te starten. Het is gewoon niet rendabel. Op aannames en veronderstellingen kun je geen project starten!
VSA twijfelde aan de toegevoegde waarde van een kiosk en gaf al bij de start van dit college aan dit eerst te willen onderzoeken. Dit onderzoek is er nooit gekomen. En nu er opeens een voorstel om er één te bouwen op de agenda staat, blijkt het meningsverschil zó groot dat zoeken naar een oplossing al te veel is. Dat is kinderachtig. En dat heet in de politiek een ‘breekpunt’.

Dossier 2: muziekschool
Het plan om de muziekschool in de bibliotheek te huisvesten, zagen veel fracties vanaf het begin niet zitten. VVD, CDA en PvdA vroegen zich of dat wel kon voor € 1.500.000 en ook VSA wilde grenzen stellen. Maar het idee van de D66-wethouder werd doorgezet. Want er waren projectontwikkelaars met grootse plannen voor het gebied rond de muziekschool aan de Bossebaan, al zag de Raad daar niets van. Haast met verhuizen was dus geboden. Maar na twee jaar plannen zijn we nog geen stap verder. Bovendien kost de bibliotheek ombouwen, zoals iedereen verwachtte, veel meer dan anderhalf miljoen.
Een soap is aanstaande en het draagvlak voor de wethouder, die om (veel) meer geld vroeg, brokkelde af. D66 lijkt dit voor te willen zijn. Om een motie van afkeuring of wantrouwen te voorkomen, gingen er ineens twee wethouders over dit dossier. En die dreigden op te stappen, als VSA niet zou instemmen met meer geld voor dit project.

Dossier 3: kredietaanvraag tijdelijke huisvestingslocaties
Ook over dit dossier waren de partijen het niet eens. Het was lastig om geschikte locaties te vinden voor de om statushouders en andere woningzoekenden in de sociale sector tijdelijk te huisvesten. De eerst aangewezen plekken aan Djept en Blaarthemseweg riepen te veel weerstand op. Later kwamen vier locaties in beeld, waaronder één in Oerle. Op dit ‘dossier’ liet vooral de communicatie te wensen over. Met buurtbewoners is weinig gesproken. De weerstand nam toe, zowel rond Blaarthemseweg als in Oerle. VSA is daarom sceptisch en wil eerst in gesprek met buurtbewoners. ’n Kwestie van burgerparticipatie, toch?

Nieuwe coalitie
GBV heeft er alle belang bij dat de kiosk, hun 20-jarig kroonjuweel, er komt. Afwijzen kost enorm gezichtsverlies. Voor D66 is essentieel voldoende steun voor hun wethouder. Een motie van afkeuring of wantrouwen zou een enorme deuk in hun imago opleveren. En de VVD krijgt op het pluche (onder meer) de kans de geplande OZB-verhoging terug te draaien. Hoe ongeloofwaardig kun je zijn dat je in je nieuwe collectie in zeker drie dossiers 180 graden met je standpunt moet draaien? Heel erg ongeloofwaardig!
VSA was eerlijk en maakte tijdig standpunten bekend. Maar D66 en GBV misbruikten deze openheid in hun achterkamertje. Stond geen enkele partij stil wat dit betekent voor het imago van de Veldhovense politiek? Wat betekent dit voor de nieuwe VSA-wethouder die net was voorgesteld aan de fractievoorzitters en 30 mei zou worden geïnstalleerd?

In strijd voor het eigen hachje – niet te verwarren met bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen – heeft het nieuwe politieke trio geen behoefte aan een nieuw coalitieprogram. Ze regelen ‘gewoon’ het volgende.  Als bruidsschat aan de VVD terugdraaien 2,5% OZB verhoging en versnelde invoer van welstandsvrij bouwen. Verder krijgt het Pastoor Vekemans Fonds de worst van ‘een goede oplossing’ voorgehouden en zullen niet nader genoemde collegebevoegdheden worden gebruikt om veranderingen door te voeren. Rond ‘majeure’ onderwerpen als kinderboerderij en muziekschool blijft de waas van geheimzinnigheid intact. Benieuwd hoe met name de VVD zich daaruit zal redden!

Johan de Haas

Johan de Haas

Wie ben ik? Als geboren Oosterbeker, ben ik via Amsterdam en Enschede in 1990 in Veldhoven komen wonen. Uiteraard werkzaam bij Philips en momenteel met een eigen (management)trainings- en coachingsbedrijf. Daarnaast wil ik me ook inzetten voor de Veldhovenaren en ons welzijn. Als steunfractielid heb ik in de afgelopen vier jaar flink wat ervaring opgedaan

Meer over Johan de Haas