18 februari 2013

Ondersteun mantelzorgers beter

EtenIn Veldhoven zijn naar schatting 6.500 mantelzorgers. Zij geven langdurig onbetaalde zorg – meer dan 8 uur per week of langer dan 3 maanden achtereen – aan mensen met fysieke, psychische en/of sociale beperkingen. Wie familie, vrienden of buren verzorgt, verdient meer ondersteuning. Het zogeheten ‘mantelzorgcompliment’ bereikt onvoldoende mensen en er zou veel meer waardering moeten zijn voor wat mantelzorgers presteren.

As je anderen (bijna) dagelijks verzorgt, maak je extra kosten. Vaak kun je minder werken en ben je meer geld kwijt aan reizen. Het is zonder meer redelijk als je hiervoor een beroep kunt doen op een onkostenvergoeding. Veel mantelzorgers raken overbelast, vooral degenen die er een baan naast hebben, maar ook kinderen die hun dementerende of zorgvragende ouders helpen dan wel betrokken zijn bij de hulp aan een broertje of zus. Zij doen s’ morgens eerst hun zorgende taak en gaan dan naar school. Vaak weet hun omgeving dat niet, omdat ze er niet mee te koop lopen.

Ik vind dat er meer mogelijkheden moeten komen om de zorg tijdelijk over te dragen. Daar zou professionele hulp voorhanden voor moeten zijn of betaalbare dagopvang voor patiënten, zodat de zorg voor hen wat draaglijker wordt. Ook in het huisvestingsbeleid is de vraag gerechtvaardigd welke maatregelen er voor deze zorg getroffen kunnen worden: dichter bij de familie wonen door bijvoorbeeld te bouwen op het eigen erf. Ter ondersteuning van mantelzorgers bij hun zorgtaak, geldt in Veldhoven de regeling Afhankelijk Wonen. De gemeente staat toe dat een hulpbehoevende tijdelijk in een bijgebouw of in een aparte wooneenheid woont op het perceel van de mantelzorger. Ten slotte: bij indicatiestelling voor thuiszorg of huishoudelijke zorg mag aanwezigheid van mantelzorg geen rol spelen.

Meer informatie voor met name mantelzorgers, organisaties en beleidsmakers: www.mezzo.nl (Landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg).

Jack van Limpt