2 februari 2015

NOTULIST(E) GEZOCHT

Op www.vrijwilligersveldhoven.nl van Stimulans staat al enige tijd een oproep van de PvdA-Veldhoven voor een notulist(e) bestuur- en fractievergaderingen. Die is al zo’n 220 keer bekeken, maar dit heeft nog niet tot resultaat geleid. Daarom ook op deze plek de vraag of een maatschappelijk en politiek geïnteresseerd persoon afdeling en fractie wil helpen bij het notuleren van vergaderingen en het maken van verslagen. We vragen zorgvuldigheid en het vermogen met vertrouwelijke informatie te werken. Het ‘werk’ kost zo’n drie keer twee uur per maand in de vroege avond. In de maanden juli en augustus zijn er nauwelijks vergaderingen. We kunnen een kleine vergoeding bieden.