7 juni 2011

Nota kaderstelling legesbeleid

Als voorwaarde geldt namelijk een kostendekkendheid van minimaal 50% en maximaal 150%. Maar vele leges liggen ver onder dat minimum en ver boven dat maximum, bijvoorbeeld de leges voor het organiseren van evenementen en markten. De kostendekkendheid daarvan is momenteel 0%. De PvdA vraagt zich af hoe u dat denkt te kunnen opvoeren tot minimaal 50%. Of bijvoorbeeld de bouwactiviteiten. De kostendekkendheid is 256%. Wilt u dat dan terugbrengen tot 150%?

Ambtelijk hebben we inmiddels begrepen dat er een overgangstermijn zal gelden van 4 jaar. Maar dat maakt de haalbaarheid niet eenvoudiger. Het kan wel of het kan niet. Ofwel, is het mogelijk en ook verstandig om bijvoorbeeld de leges op bouwactiviteiten terug te brengen tot 150%?

Jeroen Rooijakkers,
PvdA-raadslid