29 oktober 2013

vraagtekens bij luchthavenbesluit


De PvdA Brabant wil weten waarom het provinciebestuur geen zienswijze heeft ingediend bij het ontwerp-luchthavenbesluit van Eindhoven Airport. In het nieuwe luchthavenbesluit wordt de mogelijkheid gecreëerd om ook na 23.00 uur structureel vluchten uit te voeren. Volgens de PvdA strookt dit niet met eerdere afspraken waar ook de provincie bij betrokken was.

De PvdA wil daarom weten of het provinciebestuur zich volledig in het ontwerp-luchthavenbesluit kan vinden en, zo niet, waarom het geen bezwaar heeft aangetekend. Als deelnemer aan de Alderstafel committeert de provincie zich ook aan de daar gemaakte afspraken. De PvdA wil daarom weten wat het provinciebestuur gaat doen om de afspraken van de Alderstafel te waarborgen en hoe omwonenden daarbij worden betrokken.