Nieuwe ervaring met de sociale media

9 oktober 2017

De sociale media lijken een grote rol te gaan spelen bij de verkiezingen voor de gemeenteraden in maart 2017. Die conclusie trok ik op een door het provinciale PvdA-fractie georganiseerde bijeenkomst op zaterdag 30 september 2017.

Pelle Depla uit Breda demonstreerde Facebook als online hulpmiddel om snel en eenvoudig informatie te verspreiden onder personen, die ‘zich aangemeld’ hebben.
Bij Facebook wordt verwacht dat je ‘vriend’ wordt. Dit werd gepresenteerd als ‘het propagandamiddel’ in de verkiezingsstrijd.
Ik opperde nog dat rozen uitdelen een probaat middel is om mensen aan te spreken en contact te maken.
Anderen betwijfelden dit, omdat zo’n contact te veel tijd vraagt van de aanbieder. Ook lijkt het onpersoonlijk omdat ‘men’ roos en folder aanneemt en doorloopt.


Facebook kost minstens € 100,- voor een persoonlijke pagina, waarna je een algemene pagina kan aanmaken ten dienste van bijvoorbeeld de PvdA- afdeling. Zo kun je 4x per week berichten de groep inslingeren (in de hoop dat de ‘likers’ even tijd maken om te lezen).
De ervaring leert dat lezers na ongeveer 20 seconden afhaken als de informatie niet boeit. Liever een filmpje dat een tekst, nog liever een ‘vlog’.
Er is een handleiding van de landelijke PvdA beschikbaar, maar die heb ik niet gevonden.
Ik wens de jonge garde van de PvdA succes in de komende campagne.

Paul van der Steen, Veldhoven