Nieuwbouw aan Meerstraat-Hertgang

28 september 2017

De PvdA stemde in de raadsvergadering van 26 september in met het bestemmingsplan ‘Veldhoven-Noord, herziening Meerstraat-Hertgang’. Dat kostte hoofdbrekens, zeker na wat insprekers naar voren hadden gebracht. Maar twee redenen gaven de doorslag.

Allereerst komen in dit plan vooral woningen in de sociale sector. Daar is dringend behoefte aan. De PvdA vindt het belangrijk dat we juist deze mensen van woonruimte kunnen voorzien. Daarnaast is het plan vooral een inbreiding, tussen al bestaande woningbouw van Veldhoven en Eindhoven. Dit heeft voorkeur van de PvdA boven bouwen in het buitengebied.
De fractie vindt het jammer dat vooral naar regels en procedures lijkt te zijn gekeken en weinig is gedaan met wensen van de buurtbewoners. ´Op die manier heeft het indienen van zienswijzen of inspreken weinig zin´, aldus de fractievoorzitter. Hij vroeg daarom aan de wethouder om op de koffie te gaan bij de buurt en te overleggen hoe de groene uitstraling zoveel mogelijk te waarborgen is. ‘Ook horen we het graag of u alsnog verkeerskundige maatregelen zal nemen als bijvoorbeeld blijkt dat de verkeersveiligheid daadwerkelijk in gevaar komt. De wethouder is al ’n keer op de koffie geweest, zo zei hij. En groene uitstraling en verkeersveiligheid houdt hij nauwlettend in het oog.