17 maart 2017

Nieuw zwembad: Geweldig nieuws!

Dinsdag 7 maart ging het opnieuw over het voortbestaan van ons zwembad. Dat stond op losse schroeven, of erger nog, Den Ekkerman was eigenlijk al afgeschreven. Tijdens de raadsvergadering op die avond bleek er toch weer perspectief op behoud van het zwembad. De PvdA is blij met het resultaat. Maar voor het proces dat daarheen leidde, heeft mijn fractie weinig waardering.

Al in juli 2015 werden voor het eerst kaders gesteld voor een nieuw bad. Nu, bijna twee jaar verder, was het voor de derde keer. En nog steeds is er geen begin van uitvoering. In elke andere organisatie zou dit absurd zijn. Stel je voor dat een chirurg urenlang kaders gaat stellen, voordat-ie met de operatie begint. Dat kan toch gewoon niet. Het zwembad ligt nu al 2 jaar als patiënt op de operatietafel. Elke patiënt had allang houdoe en bedankt gezegd. Het zwembad en alle medewerkers niet. Ze bleven vechten en doorgaan. Alsof hun leven ervan af hing. Chapeau! Maar ze verkeerden nu wel al twee jaar in onzekerheid. En dat hebben ze niet verdiend na al hun inzet. De PvdA zou niet graag in hun schoenen hebben gestaan. Het is daarom geweldig nieuws dat nu eindelijk een eind is gekomen aan alle onzekerheid.

Verantwoordelijken?
Maar wie is er dan verantwoordelijk? De Raad? Ja, die speelt daar zeker een rol in. Maar voor de voortgang en de ‘snelheid’ van het proces was toch vooral het college aansprakelijk. Veelzeggend is dat een jaar nodig was om te concluderen dat kaders van 2015 niet haalbaar bleken, terwijl het zwembad in zes weken bewijst dat het allemaal wel meeviel. Dat Njord daar in de adviesnota impliciet de schuld van krijgt, vindt de PvdA wel erg onsympathiek.
Een ander belangrijk punt was de discussie over de financiering. Er zal nu toch ergens geld vandaan moeten worden gehaald. De al ingeboekte twee ton bezuiniging moet immers weer worden teruggedraaid. Dat was bij de begroting al duidelijk. Maar, konden we toen nog de ene uitgave afzetten tegen de andere, nu is dat helaas niet mogelijk. We weten dus niet waar het geld vandaan te halen is. Het overzicht ontbreekt hoe zich dit bedrag verhoudt tot andere uitgaven en investeringen. De wethouder liet weten dat in de begroting van 2018 in november van dit jaar, dekking wordt gevonden. Kortom, het geld komt er.
Onduidelijkheid was er ook over het voorbereidingskrediet van € 100.000. Hoewel de kaders al voor de derde keer werden gesteld, is nooit eerder sprake geweest van een dergelijk krediet. Noch bij de eerste kaderstelling in juli 2015, noch bij de kaderstelling in juli 2016. De wethouder liet weten dat de kaders nu concreter zijn. Het plan is verder uitgewerkt en dat maakt het nu noodzakelijk om echt van start te gaan. Geld is dan nodig. Oftewel, ook kaders kunnen blijkbaar verschillen in abstractieniveau. Deze kaders zijn eigenlijk geen kaders, maar al concrete uitgangspunten en voorwaarden die als onderdeel mogen worden beschouwd van de uitvoering.

De PvdA is erg blij om te constateren dat we dus verder zijn dan in juli 2015 en juli 2016. We zijn blij dat het toch is gelukt om het zwembad te behouden en dat er zelfs sprake zal zijn van een totaal nieuw zwembad. We hebben daar hard voor gestreden, al vanaf de carnavalsoptocht in 2014. En onze rol in de oppositierol maakte dat er niet makkelijker op. Hét PvdA-verkiezingsonderwerp in deze periode hebben we in ieder geval met een goed resultaat afgesloten. We kijken met trots terug op de wijze waarop we dat voor elkaar hebben gekregen.

Jeroen Rooijakkers, fractievoorzitter PvdA