Door op 14 juli 2015

‘Nieuw’ PvdA-bloed in de Raad

Nou ja, nieuw. Het nieuw benoemde raadslid Jeroen Rooijakkers heeft er al twee termijnen in de gemeenteraad op zitten. Die periode van acht jaar eindigde met de verkiezingen van vorig jaar maart. Dinsdag 14 juli werd hij de opvolger van Robert Tops die, zoals gemeld, zijn nieuwe functie als welzijnsdirecteur niet goed kan verenigen met het raadlidmaatschap. (“Je kunt geen opdrachtgever en opdrachtnemer tegelijk zijn.”). Jeroen werd ook fractievoorzitter.

Johan de Haas (op de foto hierboven staat hij links) neemt Jeroens plek in als steunfractielid (vroeger heette dat commissielid). Johan, sportief en bestuurlijk bezig in atletiek en tennis, is al enige tijd actief in de fractie. Hij is bovendien bestuurslid van de afdeling Veldhoven van de PvdA

Jeroen installatie