Door op 18 november 2016

’n Spelletje OZB

Op de combinatie zwembad – OZB rust geen zege in de Veldhovense politiek. Hoogzomer leek het lot van Den Ekkerman beslist. Een raadsmeerderheid zag een verhoging van de onroerende zaakbelastingen van zeg een tientje per huishouden, waarmee het zwembad gered zou zijn, als kiezersbedrog en stemde tegen het collegevoorstel met die optie. De PvdA-fractie, toch ook zuinig met de beurs van de burger, bedacht dat nog geen euro per maand niet onredelijk was en vocht als een leeuw voor zoiets gemeenschappelijk moois als het zwembad. Het mocht niet baten. Okay, de meerderheid beslist.

Zwembadbestuur, zwemvereniging Njord en anderen lieten zich niet uit het veld, of beter, het bad slaan en kwamen snel met een nieuw, doordacht voorstel. Het was aantrekkelijker voor de gemeentekas, al was er nog een kleine financiële hobbel te nemen. De PvdA becijferde dat die neerkwam op 2% meer OZB (maandelijks 50 eurocent per huishouden) en verwerkte dit monsterlijke bedrag begin deze maand bij de begrotingbehandeling in een nieuw voorstel. Maar nee, ook dat was teveel. We moeten de discussie van meer dan acht jaar maar opnieuw beginnen was de conclusie van de rest van de Raad!

Kun je nog ’n beetje begrip opbrengen voor zoveel standvastige raadsleden, dit geldt niet voor de opstelling van de verantwoordelijke wethouder en met hem die van het college. Kwamen zij in juli nog met een voorstel het zwembad te behouden via een 5% OZB-verhoging, nu ontraadt de wethouder het amendement van de PvdA om het bad te redden met 2%. Van zo’n spelletje OZB snapt geen burger iets.

Kritisch volger van
de politieke arena

PS De zwembadwethouder doet ook financiën.