Door op 27 augustus 2016

’n Hoop te doen, maar weinig geld…

De gemeenteraad is bijna terug van vakantie… Dossiers gaan uit de kast… De eerste besprekingen voor de besluiten in de komende maanden zijn al weer achter de rug. Tijd om in deze laatste zomercolumn vooruit te kijken hoe Raad en college de zaken gaan oppikken, die in de wacht stonden. ’n Paar voorbeelden.

 

De PvdA-Veldhoven zomercolumn van Frans Hofmeester

Huisvesting statushouders… In de vakantie is op en over dit dossier volop gestudeerd en gediscussieerd. Naar aanleiding van de reacties van de bewonersgroepen Djept en Blaarthemseweg stelde de VVD-fractie eind juni vragen aan het college. Duidelijk is dat de statushouders op verschillende locaties in Veldhoven komen.

Zwembad… Ook op dit dossier in de vakantie menig zweetdruppel gevallen. Zo biedt het zwembad, zoals wellicht bekend, tijdens een manifestatie op 13 september op het Meiveld een plan aan waarmee de structurele lasten voor de gemeente onder de 5 ton blijven. Vol verwachting dus.

Wat het zwemmen zelf betreft. In deze warme dagen hebben reddingsbrigades letterlijk en figuurlijk de stormbal gehesen over gevaarlijke situaties op het open water. Door het verdwijnen van schoolzwemmen zijn steeds meer kinderen de kunst van het zwemmen niet meer machtig. In Veldhoven nam de Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen het initiatief om kinderen van wie de ouders het niet kunnen betalen, bij te dragen aan zwemlessen. Het is uit het oogpunt van veiligheid en mee kunnen doen belangrijk dat ieder kind van de basisschool komt met een zwemdiploma A. Een kind moet minstens zwemdiploma A halen’, zegt de voorzitter. En gelijk heeft-ie.

Muziekinstallatie Merefelt… Aan de actie voor dit onmisbare instrumentarium wordt nog volop getrokken. De loterij gaat prima, maar levert relatief weinig op. Het vizier van Welzijn RSZK Activeert is nu gericht op bijdragen van sponsors.

Week tegen eenzaamheid…  Al een jaar vraagt de PvdA-fractie politieke aandacht voor eenzaamheid. De noodzaak daarvoor is duidelijk: meer dan 1 miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. En ook in Veldhoven liegen de cijfers er niet om. Langdurige eenzaamheid kan leiden tot gezondheidsrisico’s, mindere deelname aan de samenleving en een gevoel dat tekortschietend welzijn of geluk. De fractie zal zich op dit punt de komende maanden dan ook blijven inspannen.

pvda-posterIk wijs graag op de initiatieven in de De Week tegen Eenzaamheid 2016 van 22 september tot en met 1 oktober 2016. Ze zijn o.m. te vinden op http://www.samentegeneenzaamheid.nl/week-tegen-eenzaamheid Verder vertonen SWOVE en de Bibliotheek op 21 september (vanaf half acht) in het kader van Wereld Alzheimer dag 2016 de film ‘Still Alice’. Daarmee willen zij jong dementerenden onder de aandacht brengen. Na afloop kun je praten over de film en vragen stellen over Alzheimer aan SWOVE-deskundige Carolien van der Heijden. Op de site van deze organisatie is ook volop informatie te vinden over eenzaamheid. Een kritisch verhaal over dit onderwerp? https://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/21/ouderen-moeten-zelf-eenzaamheid-voorkomen-3926736-a1517281.

Begroting… Daar wordt op het gemeentehuis nog aan gewerkt. In november wordt tijdens de begrotingsbehandeling duidelijk, wat dat harde werken oplevert. Geen of weinig nieuws in ieder geval, want zeker is dat het een ‘beleidsarm’ stuk wordt. Ook zo benieuwd wat er met de OZB gebeurt?