Door Frans Hofmeester op 20 augustus 2017

Muziekschool blijft op haar plek!!!

Prima nieuws, dat op 18 augustus bekend werd. Dat is zeker. De muziekschool blijft waar die is. Maar wat een gedoe voordat dit enig juiste besluit is genomen. Op 6 augustus berichtten we nog op gezag van het college: ‘De Veldhovenaren hebben nog steeds geen idee wat er gebeurt met het gebied rond het voormalig Rabobankgebouw, postverdeelcentrum en muziekschool. De gemeenteraadsleden trouwens ook niet’.

Onderwijskundig en muzikaal Veldhoven heeft in ieder geval meer dan twee jaar in de rats moeten zitten. Ook gingen honderden vergaderuren verloren in de vrije tijd van bestuurders van bibliotheek en muziekschool en in de werktijd van college en ambtenaren. Maar die worden daarvoor betaald. En wat zijn alle woorden waard gebleken die de verantwoordelijke wethouder aan dit dossier richting inwoners en gemeenteraad besteedde? Niets. Een in allerijl benoemde opvolgster moet nu concluderen dat alleen valse noten zijn geproduceerd.
Maar het meest blamerende voor dit Veldhovense college (zonder en met de VVD) is, dat het niet weet wat luisteren is. In ieder geval alle goede raad aan de laars lapt. De PvdA, en die niet alleen, waarschuwde vanaf de start van dit traject voor een onmogelijke missie. Voor het verhuizen van de luidruchtige school naar de stille bibliotheek is een ingrijpende verbouwing van de bibliotheek nodig. En dat is gewoon niet te betalen. Om niet te spreken van de geldverspilling om een van de beste aula’s van de Nederlandse muziekscholen tegen de vlakte te gooien voor een paar euro’s van een projectontwikkelaar.

Deze manier van handelen typeert dit college. Bij de besluitvorming rond het zwembad, de woningaankoop aan de Kempenbaan en het parkeren in het City Centrum ging het niet anders. Goede raad in de wind slaan, besluiten met hulp van de coalitie, maar alsnog overstag als dat besluit niet uitvoerbaar blijkt. Wat benoemde ’n wethouder deze handelswijze ook al weer? ‘Eerst een verkeerd besluit nemen? Ach, dan weet je hoe het beter moet!’
Nog een citaat uit ons vorige bericht: ‘…De ontwikkelaar richt zich op integrale ontwikkeling van het hele gebied. … Lidl heeft in deze verkennende fase haar interesse getoond.’ We zijn nu 14 dagen verder. Wat moeten we nu nog met zo ’n mededeling?

Bekijk hier ook de video op onze Facebookpagina:

https://www.facebook.com/Pvda-Veldhoven-729175103760061/

 

Frans Hofmeester

Frans Hofmeester

Na omzwervingen in Leusden, Bladel en Eindhoven woont deze geboren Hagenaar (1938) al twintig jaar in Veldhoven . Inwoners van Bladel en Veldhoven en de partij heb ik als raadslid en wethouder mogen dienen. Dankbaar werk, want je kunt mensen helpen en proberen vorm te geven aan plannen die de gemeente ten goede komen. Maar teleurstellingen waren er

Meer over Frans Hofmeester